Verwarringsgevaar tussen YONDELIS en YLOELIS voor medicatie

Print this page 15-06-2017
IEPT20170516, GEU, Alfa Wassermann v EUIPO

Merkenrecht. Beroep tegen de toegewezen oppositie tegen het uniewoordmerk YLOELIS voor waren uit de klasse 5 (medicatie niet bestemd voor de oncologie). Oppositie werd ingesteld door houder van het oudere uniemerk YONDELIS voor waren uit de klasse 5 (medicatie bestemd voor gebruik in de oncologie). De Kamer van Beroep hield de oppositie in stand omdat er een verwarringsgevaar was tussen het oude en nieuwe merk.

Het beroep faalt. Het Gerecht bepaalt dat het relevante publiek een hoge mate van aandacht heeft, daar het medicijnen betreft. De waren waarvoor de merken zijn ingeschreven stemmen overeen, ook al sluit de beschrijving van het oudere uniemerk de waren voor het nieuwere uniemerk uit. Volgens het Gerecht neemt dit namelijk niet weg dat de waren vergelijkbaar of complementair zijn. Visueel gezien is er enige mate van overeenstemming door gedeelde letters. Fonetisch gezien is er ook overeenstemming, ook al wordt de ‘y’ in beide merken anders uitgesproken. Conceptueel zijn de merken neutraal en vallen ze niet te vergelijken. Door de overeenstemming in waren en de gelijkenis van de merken is er volgens het Gerecht een verwarringsgevaar. Het argument van verzoeker dat het onmogelijk is dat een apotheker zich hierin vergist kan niet worden aangenomen – het is immers niet relevant wat de apotheker doet, zolang mensen denken dat de waren van dezelfde onderneming afkomstig zijn. Als zodanig blijft de oppositie in stand.

“50 In the present case, as regards the distinctiveness of the earlier mark, the Board of Appeal correctly found, in paragraph 45 of the contested decision, that the mark was distinctive since it contained no allusive reference to the characteristics of the goods protected by the earlier mark, a fact which, moreover, is not disputed by the parties.”

Lees het arrest hier.