“PARKWAY” beschrijvend voor parkeerfaciliteiten op stations

Print this page 07-06-2018
IEPT20170606, HvJEU, Apcoa Parking v EUIPO

Gerecht hoefde bij beoordeling Uniemerkaanvragen “PARKWAY” geen rekening te houden met oordeel Engelse nationale autoriteit over nationaal merk “parkway”: EUIPO niet gebonden aan onderzoeken nationale autoriteiten. Gerecht heeft rekening gehouden met relevante feiten en oordeel dat term “parkway” ook op zichzelf beschrijvend is toereikend gemotiveerd aan de hand van voorbeelden van gebruik “parkway”, zoals “East Midlands Parkway” en “Bristol Parkway”, die bevestigen dat publiek de term begrijpt als verwijzing naar een station.

 

MERKENRECHT

 

Hogere voorziening tegen de arresten van het Gerecht EU, waarbij de beslissingen van de Kamer van Beroep van het EUIPO om de inschrijving van het aangevraagde woordmerk en het aangevraagde beeldmerk “PARKWAY” te weigeren omdat de merken beschrijvend zijn in stand zijn gelaten. De waren en diensten waarop de inschrijvingen zien hebben te maken met parkeergarages en parkeerplaatsen. De hogere voorziening wordt afgewezen.

 

Het HvJEU volgt appellant niet in haar stelling dat het Gerecht rekening had moeten houden met het besluit van het Engelse Intellectual Property Office dat de term “parkway” slechts beschrijvend werd wanneer het werd gebruikt in combinatie met plaatsnamen en dat de term als zodanig niet als koppeling naar een plaats kon worden opgevat. Inschrijvingen die reeds in lidstaten zijn verricht zijn slecht een factor die in aanmerking kan worden genomen bij de registratie van een Uniemerk, omdat het merk moet worden beoordeeld aan de hand van het Unierecht. Het EUIPO is dus niet gebonden aan onderzoeken van nationale autoriteiten en niet verplicht om op grond van dergelijke onderzoeken een merk te registreren. Het Gerecht mocht oordelen dat de voorbeelden van het gebruik van de term “parkway” die door de onderzoeker en de Kamer van Beroep zijn gevonden “East Midlands Parkway”, “Bristol Parkway”, “Southampton' Parkway", "Warwick Parkway", " Liverpool Parkway" en "Stratford-upon-Avon Parkway" bevestigen dat het publiek de term begrijpt als verwijzing naar parkeerfaciliteiten op een station. Het Gerecht heeft dus rekening gehouden met de relevante feiten en toereikende redenen aangevoerd voor zijn oordeel dat de term “parkway”, ook op zichzelf, beschrijvend is.

 

Ook de overige middelen worden afgewezen.

 

De IEPT-versie volgt.

 

C-32/17 P – ECLI:EU:C:2018:396