Verwarringsgevaar tussen ‘climaVera’ en ‘CLIMAVER DECO’

Print this page 15-06-2017
IEPT20170615, GEU, Fakro sp. v EUIPO

Merkenrecht. Beroep tegen de toegewezen oppositie tegen het uniewoordmerk climaVera voor waren uit de klasse 6, 19, 20, 24, 37 (raamverduisteringen en montage daarvan). Oppositie werd ingesteld op basis van het uniewoordmerk CLIMAVER DECO voor waren uit de klasse 11, 17 en 19 (airconditioning en isolatiemateriaal).

Het beroep faalt. Het Gerecht bepaalt dat het relevante publiek zowel professionals als gemiddelde doe-het-zelvers betreft, maar dat het publiek een gemiddeld aandachtsniveau heeft. De waren waarvoor de merken zijn ingeschreven zijn gerelateerd of identiek, doordat ze dezelfde functies hebben en deels dezelfde distributiekanalen kennen. Visueel gezien stemmen de merken overeen door het gedeelde element CLIMA. Hoewel dit element in zichzelf niet veel onderscheidend vermogen heeft , kunnen de andere elementen daar geen afbreuk aan doen. Fonetisch gezien stemmen de merken ook overeen, omdat ook hier het element CLIMA gedeeld wordt. Conceptueel gezien stemmen de merken overeen voor het Italiaans sprekende publiek, en stemmen ze niet overeen voor de rest van het publiek. Het Gerecht bepaalt dat er een verwarringsgevaar is, zelfs als het relevante publiek een verhoogd aandachtsniveau heeft.

“87 In the present case, the Board of Appeal correctly concluded, first, that the goods covered by the marks at issue were identical or similar (see paragraph 47 above) and, second, that the two marks were visually (see paragraph 66 above) and phonetically (see paragraph 72 above) similar and were either conceptually similar or conceptually neutral (see paragraph 80 above).

88 Consequently, the Board of Appeal was fully entitled to conclude that there was a likelihood of confusion, even in the event of the average consumer displaying a high level of attention in the present case (see paragraph 24 above).”

 

Lees het arrest hier.