Beeldmerk bestaande uit een band heeft geen onderscheidend vermogen

Print this page 11-07-2017
IEPT20170704, GEU, Pirelli Tyre v EUIPO

Merkenrecht. Beroep tegen de weigering van inschrijving van het beeldmerk bestaande uit gebogen strepen op de zijkant van een autoband, ingeschreven voor waren van klasse 12.

Het beroep wordt verworpen. Het beeldmerk, lijkend op een autoband (zie afbeelding), ingeschreven voor onder andere autobanden, heeft geen onderscheidend vermogen. De kamer van beroep heeft haar beslissing voldoende gemotiveerd. Het beeldmerk heeft geen onderscheidend vermogen omdat het bestaat uit simpele geometrische vormen. Daarnaast kunnen de gebogen strepen aan de zijkanten als decoratief worden gezien maar zijn niet zodanig opvallend dat het beeldmerk originaliteit bevat. Bovendien zal het relevante publiek het beeldmerk waarschijnlijk niet onthouden. Verder heeft verzoeker niet aangetoond dat er sprake is van normaal gebruik van het beeldmerk waardoor er sprake kan zijn van onderscheidend vermogen.

56.  Those considerations are not vitiated by error. It must be considered that the mark applied for, contrary to what the applicant claims, is extremely simple and does not display any particular characteristics or an aspect easily and immediately perceived by the relevant public as indicating the commercial origin of the goods at issue. Consequently, consumers will perceive the contested sign as a mere decorative element affixed to the sidewall of tyres or any other goods covered by the application for registration.

T81/16 - ECLI:EU:T:2017:463