Loods G maakt geen inbreuk op merken en handelsnaam Loods 5

Print this page 12-10-2017
IEPT20170707, Rb Noord-Nederland, Loods 5 v Loods G

Logo Loods G maakt geen inbreuk op beeldmerk van Loods 5: sprake van niet gelijkende lettertypes, andere plaatsing woord Loods en beperkte gelijkenis cijfer '5' en de letter 'G'. Ook geen inbreuk op woordmerk Loods 5: onderscheidend vermogen niet meer dan gering, betrokken waren slechts in geringe mate soortgelijk nu meubels die Loods 5 verkoopt vooral nieuw en design betreffen terwijl Loods G beeld van kringloopwinkel oproept. Beroep op art. 2.20 lid 1 sub c BVIE onvoldoende onderbouwd. Ook beroep op handelsnaam kan Loods 5 niet baten: verwarringsgevaar niet aannemelijk door verschil in betrokken waren en onvoldoende gebleken dat Loods 5 met website beoogt klanten uit het hele land te werven.

 

MERKENRECHT - HANDELSNAAMRECHT 

 

Kort geding. Loods 5 biedt sinds 1999 woon- en lifestyleproducten aan van verschillende importeurs, groothandelaren en fabrikanten, bij wijze van het zogenaamde “shop-in-shopprincipe” en heeft inmiddels meerdere vestigingen. Loods 5 is houder van het Benelux woordmerk Loods 5 alsmede het links afgebeelde Benelux beeldmerk. Gedaagde exploiteert sinds 2014 een bedrijf dat onder meer vintage, design, kunst verkoopt onder de naam 'Loods G'. Loods G maakt daarbij onder meer gebruik van het rechts afgebeelde teken. Volgens Loods 5 maakt Loods G inbreuk op haar woord- en beeldmerk en op haar handelsnaam.

 

Met betrekking tot de vermeende inbreuk op het beeldmerk oordeelt de voorzieningenrechter dat het merk en teken zodanig verschillen dat het beroep niet kan worden gehonoreerd. Volgens de voorzieningenrechter is sprake van niet op elkaar lijkende lettertypes, een andere plaatsing van de gebruikte woordtekens en een andere tekening op de gebruikte logo's. Deze verschillen volgens de voorzieningenrechter bovendien aanzienlijk in de gebruikte vormen. Daarnaast is de voorzieningenrechter van oordeel dat de gelijkenis tussen het cijfer '5' en de letter 'G' slechts beperkt is.

 

Ook het beroep op inbreuk op het woordmerk Loods G wordt afgewezen. Zo oordeelt de voorzieningenrechter dat onvoldoende is gesteld om aan te nemen dat het onderscheidend vermogen van dat bestanddeel meer dan gering is nu het bestanddeel ‘Loods’ in diverse combinaties met cijfers en letters veelvuldig wordt gebruikt voor de verkoop van diverse zaken. Daarnaast kunnen de betrokken waren volgens de voorzieningenrechter maar in een geringe mate als soortgelijk worden aangemerkt. Partijen hebben weliswaar een overlap in de goederen die zij verkopen in die zin dat zij beide ook meubels en accessoires verkopen, maar de meubels en accessoires die Loods 5 verkoopt kunnen worden volgens de voorzieningenrechter worden omschreven met bewoordingen als stijlvol, (grotendeels) nieuw en design, terwijl rond Loods G het beeld van een kringloopwinkel hangt. Hierdoor is volgens de voorzieningenrechter onvoldoende gesteld om aan te nemen dat sprake is van verwarringsgevaar bij het publiek in de zin van art. 2.20 lid 1 sub b BVIE.

 

De vorderingen gestoeld op art. 2.20 lid 1 sub c BVIE worden eveneens afgewezen. De stelling dat  'Loods G' probeert in het kielzog te varen van de merken van Loods 5 om te profiteren van de aantrekkingskracht, de reputatie en het prestige van die merken en om zonder financiële vergoeding profijt te halen uit de commerciële inspanningen die Loods 5 heeft geleverd om het imago van de merken te creëren en te onderhouden, zijn naar het oordeel van de voorzieningenrechter verstrekkend, op geen enkele wijze onderbouwd en door Loods G betwist.

 

Tot slot wordt ook het beroep op handelsnaaminbreuk afgewezen. Gelet op de aard van de ondernemingen, waarbij de voorzieningenrechter gewicht toekent aan het hierboven beschreven verschil tussen de waren, is het volgens de voorzieningenrechter niet aannemelijk dat er bij het publiek verwarring tussen beide ondernemingen te duchten is. De voorzieningenrechter overweegt in dit kade onder meer dat de website van Loods G weliswaar vanuit het hele land kan worden geraadpleegd, maar dat niet voldoende is gebleken dat daarmee wordt beoogd klanten uit het hele land te werven.

 

De gevraagde voorzieningen worden op grond van het bovenstaande afgewezen. Loods 5 wordt veroordeeld in de proceskosten, aan de zijde van Loods G begroot op € 6.287,00.

 

IEPT20170707, Rb Noord-Nederland, Loods 5 v Loods G

 

ECLI:NL:RBNNE:2017:2486