Inzage in “alle e-mails” afgewezen

Print this page 05-02-2018
IEPT20170719, Rb Amsterdam, MKB Ondernemers v TomTom
(Met dank aan Nils Winthagen en Leon Mensink, WinthagenMensink advocaten)

Inzage in "alle e-mails" afgewezen m.b.t. onderhandelingen over gebruik teken "Tom": geen bepaalde bescheiden en geen rechtmatig belang door enkel vermoeden dat TomTom op de hoogte was van naamswijziging MKB.

 

PROCESRECHT

 

MKB Ondernemers (hierna: “MKB”), eerder bekend onder de handelsnaam MKB Brandstof, geeft een soort creditcard uit waarmee het voor ondernemers gemakkelijker is om de administratie in verband met tanken, parkeren en autowassen te voeren. In de reclame-uitingen maakten zij hiervoor gebruik van Tom de Ridder, een fictief persoon. In het kader van een rebranding besluit MKB af te stappen van de handelsnaam MKB Brandstof en gebruik te gaan maken van de naam TOM. Hiervoor is contact geweest met TomTom en uiteindelijk een co-existence agreement gesloten. Volgens TomTom heeft MKB zich niet aan deze overeenkomst gehouden. TomTom heeft daarom de overeenkomst ontbonden. MKB heeft vervolgens TomTom gesommeerd de overeenkomst na te komen, waarna een kort geding is gevoerd (IEPT20161221). De voorzieningenrechter oordeelde dat de overeenkomst geldig was ontbonden en dat het Tom-teken van MKB inbreuk maakte op de merkrechten van TomTom. In het onderhavige incident vordert MKB onder meer inzage in alle e-mailcorrespondentie die tussen de werknemers van TomTom onderling is gevoerd met en/of binnen de IP-afdeling van TomTom in de periode van 13 oktober 2015 t/m 7 juni 2016 aangaande de onderhandelingen over het gebruik van het teken Tom tussen TomTom en MKB.

 

De rechtbank wijst het incident af, omdat geen sprake is van “bepaalde bescheiden”, nu de vordering op alle  e-mails in een bepaalde periode over de onderhandelingen ziet, zonder dat er ook maar één e-mail concreet wordt genoemd. MKB stelt niet waarop zij baseert dat uit die e-mails zal blijken dat TomTom op de hoogte was van de voorgenomen naamswijziging, waardoor de rechtbank ervan uit gaat dat er slechts sprake is van een vermoeden. Hierdoor is er geen sprake van een rechtmatig belang en is kennelijk sprake van een “fishing expedition”. 

 

IEPT20170719, Rb Amsterdam, MKB Ondernemers v TomTom

 

(kopie originele vonnis)