Geen gerechtvaardigd belang bij oordeel over mogelijkheid om Nachtwacht als merk te registreren

Print this page 01-09-2017
IEPT20170829, Hof Den Haag, Chiever v BBIE

Merkenbureau Chiever heeft geen gerechtvaardigd belang in de zin van art. 3:303 BW bij oordeel over mogelijkheid om De Nachtwacht als Benelux-merk in te schrijven: depot als grap verricht om bij canvas-actie van het BBIE een canvas van De Nachtwacht te krijgen, interesse van potentiele klanten en de belang voor praktijk leveren mede gelet op overbelasting en beperkte financiële middelen rechterlijke macht geen gerechtvaardigd belang op, door het merk in te schrijven voor strontium is gekozen voor extreme casus waarvan niet is gesteld of gebleken dat deze in de praktijk van belang is, depot-taxen in eerste instantie betaald om canvas De Nachtwacht te krijgen welke Chiever ook heeft ontvangen en Chiever kan zich in Benelux reeds beroepen op haar Nachtwacht Uniemerk. Inschrijving overigens terecht geweigerd nu de gemiddelde consument direct zal herkennen als schilderij en niet zal opvatten als merk: De Nachtwacht is een van de beroemdste schilderijen ter wereld, De Nachtwacht komt op groot aantal waren voor als versiering en op strontium-markt wordt geen gebruik gemaakt van merken althans afbeeldingen.

 

PROCESRECHT - MERKENRECHT

 

Merkenbureau Chiever heeft in 2015 een depot gedaan bij het BBIE om De Nachtwacht in te schrijven als beeldmerk voor strontium. Het depot – volgens Chiever zelf in eerste instantie verricht als reactie op een canvas-actie van het BBIE waarbij deposanten kregen een schilderij kregen van elke nieuwe registratiezij graag een Nachtwacht aan de muur wilden – werd door het BBEI geweigerd. In de onderhavige zaak verzocht Chiever het hof bij verzoekschrift om het BBIE te bevelen het beeldmerk alsnog in te schrijven.

 

Volgens het hof heeft Chiever echter geen gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 3:303 BW bij beoordeling van de mogelijkheid om de Nachtwacht als Benelux-merk in te schrijven. Het hof overweegt daartoe dat het gaat om een depot, dat kennelijk is verricht (als grap) om een foto van De Nachtwacht op canvas van het Bureau te krijgen en dat na weigering en publiciteit is besloten op verzoek van geïnteresseerde (potentiële) klanten beroep tegen de weigering in te stellen. Het hof stelt dat deze omstandigheden gelet op de overbelasting van de rechterlijke macht en de beperkte financiële middelen die haar ter beschikking staan geen gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 3:303 BW opleveren. Daarbij neemt het hof in aanmerking dat Chiever met het depot van De Nachtwacht voor één chemisch element, strontium, heeft gekozen voor een extreme casus waarvan niet is gesteld of gebleken dat die zich in de praktijk voordoet en daarvoor daadwerkelijk van belang is.

 

Ook de omstandigheid dat Chiever een taxe heeft betaald is volgens het hof onvoldoende om anders te oordelen nu Chiever deze “overigens relatief geringe” taxe volgens het hof in eerste instantie heeft betaald om een foto op canvas van De Nachtwacht te krijgen, welke canvas zij, blijkens de brief van Chiever aan het Bureau van 15 februari 2016 ondanks de weigering het teken in te schrijven, heeft ontvangen. Tot slot heeft het hof meegewogen dat het door Chiever geregistreerde Nachtwacht Uniemerk ook gelding heeft in de Benelux en Chiever niet heeft aangegeven welk gerechtvaardigd belang zij en/of haar (potentiële) klanten daarnaast nog hebben bij een oordeel over de mogelijkheid het onderhavige Benelux-merk in te schrijven. Het verzoek van Chiever wordt op grond van het bovenstaande afgewezen.

 

Het hof is ‘overigens’ van oordeel dat het BBIE de inschrijving terecht heeft geweigerd. Nu De Nachtwacht een van de beroemdste schilderijen ter wereld is, De Nachtwacht in de Benelux op een groot aantal verschillende waren voorkomen als versiering en in de strontium-markt op (verpakkingen van) strontium geen gebruik wordt gemaakt van merken, althans afbeeldingen, oordeelt het hof dat de gemiddelde strontium-consument een afbeelding van De Nachtwacht op (de verpakking van) strontium door de zeer specifieke betekenis van dit schilderij direct zal herkennen als één van de beroemdste schilderijen ter wereld en niet zal opvatten als merk ter onderscheiding naar herkomst van de desbetreffende strontium, maar (louter) als versiering. Het bovenstaande leidt ertoe dat het Bureau naar het hof terecht de inschrijving van De Nachtwacht als merk heeft geweigerd.

 

IEPT20170829, Hof Den Haag, Chiever v BBIE

 

ECLI:NL:GHDHA:2017:2446

 

Lees het commentaar van Bas Kist (Chiever) hier.