Tenuitvoerlegging veroordeling Zoom.in om MN toegang tot CMS te verschaffen alsnog geschorst

Print this page 01-09-2017
IEPT20170831, Rb Amsterdam, Zoom in v MN
(Met dank aan Diederik Stols, Boekx)

Veroordeling Zoom.in om MN toegang te verlenen tot haar CMS voor beheer YouTubekanalen alsnog geschorst: e-mail YouTube aangemerkt als nieuw feit waaruit blijkt dat de kanalen van Zoom.in bij voldoening aan het vonnis door YouTube op zwart zullen worden gezet waardoor een noodtoestand ontstaat.

 

PROCESRECHT

 

Kort geding. Derde executiegeschil. Zoom.in is een Nederlands bedrijf dat onder meer diensten verleent aan videomakers die hun eigen filmpjes online zetten via YouTube. MN is een Brits bedrijf dat zich richt op de exploitatie van YouTube-kanalen. Partijen zijn in 2014 gaan samenwerken, waarbij Zoom.in MN een groter platform zou bieden om haar kanalen te openbaren en eenvoudiger te beheren, via het CMS van Zoom.in. Nadat YouTube in 2016 aankondigde het beleid rond zogenoemde Multi Channel Networks zou aanscherpen, zijn tussen partijen geschillen ontstaan. Zoom.in heeft kanalen van MN ‘verhangen’ naar Zoom.in omdat het nieuwe beleid daar volgens haar toe noopte. Bij uitspraak in kort geding heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam (IEPT20170601) onder meer geoordeeld dat MN weer toegang moest krijgen tot het CMS zodanig dat MN dezelfde mogelijkheden verkreeg als die zij had op 1 november 2016 om kanalen te managen, waaronder het recht haar inkomsten te beheren. Dit op straffe van een dwangsom van € 5.000,- per dag met een maximum van 500.000,-. Daarnaast werd Zoom.in veroordeeld achterstallige-reclame inkomsten te betalen. In executiegeschillen van 11 juli 2017 (IEPT20170711) en 4 augustus 2017 (IEPT20170804) werd de gevorderde schorsing van de executie van het vonnis van 1 juni grotendeels afgewezen.

 

Na het vonnis van 4 augustus 2017 heeft Zoom.in MN volledige toegang gegeven tot het CMS, waartoe zij bij vonnis van 1 juni 2017 (op straffe van dwangsommen) was veroordeeld. Nadat Zoom.in Youtube hiervan op de hoogte heeft gebracht. De reactie die hierop volgde is er volgens Zoom.in een die "de bodem onder alle eerdere vonnissen vandaan slaat" en een die bij haar een noodtoestand doen ontstaan. Volgens Zoom.in dient de veroordeling om MN onvoorwaardelijke toegang te verschaffen tot haar gehele CMS te worden geschorst. Zoom.in heeft ter zitting wel erkend dat zij verplicht is de reclame-inkomsten aan MN te blijven voldoen, zolang in hoger beroep niet anders is beslist. Dit executiegeschil gaat dus alleen om de toegang tot het CMS en daarmee samenhangende dwangsommen.

 

De voorzieningenrechter oordeelt dat Zoom.in met het inbrengen van de reactie van YouTube, voldoende aannemelijk gemaakt dat YouTube MN beschouwt als een subnetwork, dat zij geen subnetworks toestaat en dat Zoom.in als YouTube dit ontdekt 30 dagen de tijd heeft om een einde aan dit subnetwork te maken, bij gebreke waarvan zij zelf voor onbepaalde tijd ''op zwart zal worden gezet". Hiermee is volgens de voorzieningenrechter sprake van een nieuw, na het vonnis van 1 juni 2017 aan het licht gekomen feit, waardoor voor Zoom.in een noodtoestand ontstaat, erin bestaande dat zij bij voldoening aan het vonnis zelf door YouTube “eruit zal worden gegooid”, met alle gevolgen van dien voor haar bedrijf en werknemers. De tenuitvoerlegging van de veroordeling tot het toegang geven tot het CMS en daarmee samenhangende dwangsommen worden geschorst totdat op het hoger beroep tegen dat vonnis door het Hof is beslist.

 

IEPT20170831, Rb Amsterdam, Zoom in v MN

 

(kopie uitspraak)