Geen bestuurdersaansprakelijkheid voor starten kort geding zonder voldoende middelen om bij verlies proceskosten te voldoen

Print this page 09-03-2018
IEPT20170906, Rb Den Haag, VG Colours

Geen bestuurdersaansprakelijkheid (indirect) bestuurder HE Licenties door kort geding te starten wetend dat HE Licenties onvoldoende middelen zou hebben om bij verlies procedure proceskosten te voldoen: geen algemene regel dat eisende partij voldoende gelden beschikbaar dient te hebben ter dekking eventuele kostenveroordeling, dat is niet anders in IE-zaken, nu de plicht om voldoende middelen beschikbaar te hebben alvorens een procedure te starten op gespannen voet staat met de Handhavingsrichtlijn. Geen vereenzelviging [B.V. I] en HE Licenties: geen uitzonderlijke omstandigheden gesteld en die zijn ook anderszins niet gebleken.

 

BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID – PROCESKOSTEN

 

HE Licenties heeft in juni 2015 een kort geding gevoerd tegen VG Colours (zie IEPT20150910). De voorzieningenrechter heeft de vorderingen van HE Licenties afgewezen en VG Colours veroordeeld in de proceskosten van de procedure in conventie van € 97.953,90. HE Licenties is in hoger beroep gegaan van het vonnis, maar heeft de proceskosten tot op heden niet betaald aan VG Colours. VG Colours vordert nu een verklaring voor recht dat  [B.V. I c.s.] in zijn hoedanigheid van bestuurder c.q. feitelijk leidinggever hoofdelijk aansprakelijk is voor de vordering wegens proceskosten die VG Colours heeft op HE Licenties uit hoofde van het kort geding vonnis. De vorderingen worden afgewezen.

 

De rechtbank oordeelt dat geen sprake is van bestuurdersaansprakelijkheid, omdat geen sprake is van een ernstig verwijt. Er is geen algemene regel dat de eisende partij voldoende gelden beschikbaar dient te hebben ter dekking van een eventuele kostenveroordeling, ook niet bij IE-zaken. De rechtbank volgt VG Colours ook niet in haar stelling  dat sprake is van vereenzelviging van de vennootschappen [B.V. I] en HE Licenties. De hiervoor vereiste uitzonderlijke omstandigheden zijn niet gesteld en niet anderszins gebleken.

 

IEPT20170906, Rb Den Haag, VG Colours

 

ECLI:NL:RBDHA:2017:10792