Gepubliceerde ritgegevens op TenderNed schending bedrijfsgeheimen

Print this page 14-11-2017
IEPT20170906, Rb Noord-Holland, ZCN v De Gemeenten

Geen inbreuk databankrecht door de Gemeenten door het uploaden van Excel-bestand met ritgegevens van ZCN op TenderNed: door gebruik van 2-3% van het totale bestand geen sprake van opvragen of hergebruiken van een in kwalitatief of kwantitatief opzicht substantieel deel van de inhoud. Wel sprake van schending bedrijfsgeheimen: andere gegevens die zichtbaar gemaakt konden worden door middel van Excel-bestand leveren bedrijfsgevoelige informatie op. Publicatie van het bestand noch onrechtmatig in het kader van Wbp jegens ZCN, noch schending van zorgvuldigheidsplicht door de Gemeenten: ZCN onvoldoende onderbouwd waaruit de geleden schade bestaat.

 

DATABANKENRECHT - BEDRIJFSGEHEIMEN 

 

De gemeenten in de regio Noord-Kennemerland (hierna: de Gemeenten) hebben een openbare aanbesteding georganiseerd voor uitvoeren voor - kort gezegd - vraagafhankelijke taxivervoer. ZCN was ten tijde van de uitschrijving van de tender de dienstverlener en contracterende partij. De gemeenten hebben een Excel-bestand met ritgegevens van ZCN geupload naar TenderNed die als basis kon dienen voor de inschrijving van kandidaat inschrijvers. De gegevens in dit excel-bestand waren door ZCN aangeleverd om te voldoen aan contractuele verplichtingen. Voor het uploaden van deze gegevens naar TenderNed heeft ZCN nooit toestemming gegeven. Het bestand is een uur na publicatie offline gehaald, maar de kandidaat inschrijvers hebben wel een notificatie ontvangen van de publicatie van dit bestand.


Volgens ZCN hebben de Gemeenten inbreuk gemaakt op haar databankenrecht door het samenstellen en het publiceren van het Excel-bestand met haar gegevens en hebben de Gemeenten haar bedrijfsgeheimen en de privacy van de klanten van ZCN geschonden.

De rechtbank is van oordeel dat er in deze zaak geen sprake is van inbreuk op een databankenrecht. Er is danwel sprake van opvragen en hergebruiken van een deel van de gegevens in de zin van artikel 2 lid 1 Dw, maar dit is geen substantieel deel van de databank in kwantitatief of kwalitatief opzicht. ZCN heeft toegelicht dat er sprake is van het openbaar maken van de gegevens van 1 maand. Gelet op het totale aantal ritten dat via dit bestand beschikbaar wordt gemaakt, gaat het maar om 2-3% van het totale bestand: een niet-substantieel deel in kwantitatief opzicht. De investering heeft ook slechts betrekking op één maand van de gegevens er is daardoor ook geen sprake van een substantieel deel in kwalitatief opzicht (IEPT20041109,William Hill).

 

Met de de gegevens in het excel bestand was het wel mogelijk om andere gegevens te genereren die naar het oordeel van de rechtbank bedrijfsgevoelige informatie met handelswaarde oplevert. ZCN heeft voldoende maatregelen getroffen om die informatie geheim te houden. Het alsnog openbaren en verspreiden van deze bedrijfsgeheimen van ZCN door online publicatie van het bestand, levert daarmee een onrechtmatige daad op.

 

ZCN stelt dat door het publiceren van de persoonsgegevens van haar klanten zij schade ondervindt in de zin van de Wbp. ZCN heeft echter niet duidelijk kunnen maken waaruit die schade zou bestaan. Subsidiar doet ZCN een beroep op schending van de ongeschreven zorgvuldigheidsnorm van de Wbp, maar ook hierbij geldt dat ZCN niet heeft kunnen onderbouwen, waaruit de geleden schade voor haar bestaat in het kader van de gestelde schending van de Wbp.

 

IEPT20170906, Rb Noord-Holland, ZCN v De Gemeenten

 

Kopie originele vonnis