Merkinbreuk door verkoop namaak BALR-shirts

Print this page 12-09-2017
IEPT20170908, Rb Overijssel, BALR
(Met dank aan Reindert van der Zaal, Kennedy Van der Laan)

Gevorderde inbreukverbod en opgave van documenten toegewezen na verkoop van nagemaakte BALR t-shirts: merkinbreuk niet betwist.

 

MERKENRECHT

 

Kort geding. Eiser BALR brengt onder meer kleding, schoenen en horloges op de markt en is houdster van verschillende BALR-merken. Gedaagde heeft een winkel waarin in totaal 167 nagemaakte BALR-shirts zijn aangetroffen. BALR vordert een inbreukverbod alsmede opgave van het aantal verkochte- en op voorraad zijnde inbreukmakende shirts alsmede de leverancier van deze shirts.

 

De voorzieningenrechter overweegt dat gedaagde niet betwist dat hij t-shirts heeft aangeboden die zijn voorzien van tekens die identiek zijn aan het BALR-merk en evenmin dat hij voor het gebruik van deze tekens geen toestemming van BALR had. Ook weerspreekt hij niet dat hij daarmee inbreuk heeft gemaakt op het merkrecht van BALR. Nu de onderbouwde stellingen van BALR niet zijn weersproken, wordt het gevorderde inbreukverbod door de voorzieningenrechter toegewezen.

 

Gedaagde wordt eveneens veroordeeld om binnen een week na betekening van het vonnis volledige opgave te doen van het totale aantal inbreukmakende producten dat hij heeft besteld, in voorraad heeft, heeft verkocht, wat de locatie is van de in voorraad gehouden producten en wie de leverancier is van deze producten. Gedaagde wordt bovendien op grond van art. 1019h Rv veroordeeld in de proceskosten, aan de zijde van BALR tot op heden begroot op € 7.459,62.

 

IEPT20170908, Rb Overijssel, BALR

 

ECLI:NL:RBOVE:2017:3721