Rustic Twist friet van McCain maakt inbreuk op Gemeenschapsmodel voor aardappelvorm

Print this page 14-09-2017
IEPT20170912, Rb Den Haag, Simplot v McCain Foods
(Met dank aan Laura Fresco en Roeland Grijpink, HOYNG ROKH MONEGIER)

Simplots model voor aardappelvorm is een geldig Gemeenschapsmodel: tekeningen Model in samenhang voldoende duidelijk en consistent, Model is nieuw en heeft eigen karakter ten opzichte van tot het vormgevingserfgoed behorende modellen voor brood en snacks. Rustic Twist van McCain maakt inbreuk op het Model: Rustic Twist wekt zelfde algemene indruk als het Model nu het gaat om langwerpige platte (aardappel)schijf die om zijn lengteas is geroteerd, waarbij een duidelijke s-vorm is te zien, niet nodig om naast Rustic Twists die met de klok meedraaien (ongeveer 30%) ook gespiegelde variant (ongeveer 40%) en variant zonder draai (ongeveer 30%) te vergelijken met het Model nu voor inbreuk voldoende is dat aanzienlijk deel (30%) Rustic Twists inbreukmakend is en bovendien ook de gespiegelde variant eenzelfde algemene indruk wekt. Belangenafweging verzet zich niet tegen inbreukverbod voor gehele Europese Unie: duidelijke inbreuk en McCain was voor introductie Rustic Twist op de Europese markt op de hoogte van Model Simplot.

 

MODELRECHT

 

Kort geding. Simplot is een Amerikaanse onderneming die is gespecialiseerd in diepvries- en houdbare producten en is houdster van het afgebeelde Gemeenschapsmodel voor “aardappelvormen”. McCain Foods Holland en McCain Foods Europe zijn onderdeel van het wereldwijd opererende Canadese McCain concern, dat ook is gespecialiseerd in onder andere (bevroren) aardappelproducten. Eind oktober 2016 heeft McCain ‘Rustic Twist’ friet (hierna: Rustic Twist) geïntroduceerd in verschillende Europese landen, waaronder Nederland. Volgens Simplot maakt de Rustic Twist inbreuk op haar model.

 

McCain Foods betoogt echter dat het model nietig is omdat de tekeningen van het Model dusdanig onduidelijk zijn dat niet bepaald kan worden wat de aardappelvorm is waarvoor bescherming wordt gevraagd, mede gelet op de inconsistentie van figuren 6 en 7 ten opzichte van de overige figuren. De voorzieningenrechter is echter van oordeel dat de tekeningen van het Model voldoende duidelijk en consistent zijn en zien op verschillende aanzichten van eenzelfde product. Dat de tekeningen 6 en 7 op het eerste gezicht niet direct een aanzicht vanuit een andere hoek van hetzelfde product lijken te zijn, heeft volgens de voorzieningenrechter vooral te maken met het feit dat het gaat om een tweedimensionale weergave van een driedimensionaal object. Wanneer de tekeningen in samenhang worden beschouwd, is naar het oordeel van de voorzieningenrechter duidelijk genoeg dat het gaat om steeds een ander aanzicht van hetzelfde model.

 

De voorzieningenrechter oordeelt bovendien dat het Model nieuw is en een eigen karakter heeft ten opzichte van het vormgevingserfgoed. Het Model is volgens de voorzieningenrechter niet identiek aan de door McCain genoemde, tot het vormgevingserfgoed behorende modellen voor brood en snacks, en wekt bovendien een andere algemene indruk. Met betrekking tot het Broodmodel ontbreekt de rotatie om de lengteas zoals die bij het Model te zien is. De vorm van het Broodmodel is voorts ronder, dikker en compacter dan die van het Model, waarbij het eerder een vrij platte schijf is die roteert. Het Model laat volgens de voorzieningenrechter bovendien een duidelijker s-vorm zien dan het Broodmodel. Ook bij het Snackmodel ontbreekt een duidelijke rotatie om de lengteas zoals die van het Model en is het Snackmodel ronder, dikker en compacter. Ook hier is volgens de voorzieningenrechter een duidelijker s-vorm in het Model te zien. Daarnaast heeft het Snackmodel diagonale ribbels en een structuur die het Model niet kent, oordeelt de voorzieningenrechter.

 

De voorzieningenrechter gaat op grond van het bovenstaande uit van de geldigheid van het merk en oordeelt dat bovendien sprake is van inbreuk op het model. Naar zijn voorlopig oordeel wekt de Rustic Twist bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk dan het Model. Hoewel er volgens de voorzieningenrechter enkele kleine verschillen zijn te ontwaren – “de Rustic Twist lijkt iets puntiger en iets minder slank dan het Model” - staat de Rustic Twist volgens de voorzieningenrechter vele malen dichter bij het Model dan bij het hiervoor besproken vormgevingserfgoed. De voorzieningenrechter oordeelt dat net als bij het Model sprake is van een langwerpige platte (aardappel)schijf die om zijn lengteas is geroteerd, waarbij een duidelijke s-vorm is te zien. Daarmee is volgens de voorzieningenrechter sprake van inbreuk op het Model.

 

McCain heeft nog betoogd dat niet één enkele Rustic Twist met het Model moet worden vergeleken, maar een gehele zak Rustic Twists omdat daarin volgens McCain Foods c.s. drie verschillende vormen friet zijn te ontdekken, te weten frieten die qua vorm met de klok meedraaien (ongeveer 30%), frieten die qua vorm tegen de klok indraaien (ongeveer 40%) en frieten die zijn gevormd zonder een draai (ongeveer 30%). De voorzieningenrechter oordeel echter dat ook sprake is van inbreuk indien een aanzienlijk deel van de Rustic Twists qua vormgeving bij de geïnformeerde gebruiker geen andere indruk wekt dan het Model. 30% van een zak frieten is naar zijn oordeel een aanzienlijk deel. Ten overvloede oordeelt de voorzieningenrechter nog dat ook de gespiegelde variant van de Rustic Twist naar voorlopig oordeel bij de geïnformeerde gebruiker eenzelfde algemene indruk wekt als het Model, waarmee in totaal zelfs ongeveer 70% van de frieten in een zak Rustic Twist inbreukmakend is ten opzichte van het Model.

 

De voorzieningenrechter wijst get gevorderde inbreukverbod toe voor de gehele Europese Unie. McCain had nog gewezen op de ‘desastreuze gevolgen’, maar in het kader van de belangenafweging acht de voorzieningenrechter met name relevant dat sprake is van een duidelijke modelrechtinbreuk en dat McCain Foods vóór introductie van haar Rustic Twist frieten op de Europese markt, op de hoogte was van het Model van Simplot. Daarmee heeft zij volgens de voorzieningenrechter het risico van een inbreukprocedure over zichzelf afgeroepen met de daarbij behorende (thans) onomkeerbare schade, waardoor het risico van vergaande financiële gevolgen door een verbod in de onderhavige belangenafweging voor rekening van McCain Foods dient te komen.

 

De gevorderde inzage in het bewijsbeslag wordt deels, en onder specifieke voorwaarden toegewezen. McCain wordt als de overwegend in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten ex art. 1019h Rv. Simplot heeft opgegeven dat zij in totaal € 44.391,17 aan proceskosten heeft gemaakt. McCain heeft daartegen geen bezwaar gemaakt, maar de voorzieningenrechter stelt ambtshalve vast dat deze zaak moet worden aangemerkt als een normaal kort geding als bedoeld in de indicatietarieven, zodat een bedrag van € 15.000,- exclusief verschotten en griffierecht als redelijk en evenredig moet worden beschouwd.

 

IEPT20170912, Rb Den Haag, Simplot v McCain Foods

 

ECLI:NL:RBDHA:2017:10353