Geen sprake van verwarringsgevaar tussen merken “ZYMARA” en “FEMARA”

06-12-2017 Print this page
IEPT20170921, GEU, Novartis AG v EUIPO I

Merkenrecht. Beroep tegen de afgewezen oppositie tegen het woordmerk “ZYMARA” voor waren en diensten uit de klassen 3 (Bleekmiddelen en andere wasmiddelen; Reinigingsmiddelen, niet-medicinale zepen) en 5 (Farmaceutische, medische en diergeneeskundige producten). De oppositie werd ingesteld op basis van een ouder woordmerk “FEMARA”. Het beroep wordt afgewezen.

 

Het Gerecht oordeelt dat terecht geoordeeld is dat sprake is van een lage mate van visuele overeenstemming. Het contour en de vorm van de eerste letter van de merken is zeer verschillend.

 

Op fonetisch vlak vergelijkt  het Gerecht de verschillende mogelijkheden waarop de beginletters uitgesproken kunnen worden en concludeert dat de meest gangbare uitspraak van de eerste twee letters van “FEMARA”, vergelijkbaar is met de uitspraak van ‘lemon’. De uitspraak van het woord “ZYMARA” wordt vergeleken met het Engelse woord ‘zip’. De eerste lettergreep van beide merken wordt zeer verschillend uitgesproken door het onderzochte Engels sprekende deel van het relevante publiek, waardoor de kamer van beroep terecht heeft geoordeeld dat sprake was van een lage mate van fonetische overeenstemming.

Gelet op de hoge mate van aandacht van het publiek en de lage mate van visuele en fonetische overeenstemming tussen de merken  moet geconcludeerd worden dat er geen sprake is van verwarringsgevaar, zelfs niet voor identieke waren.

 

“131. It must, however, be noted that, even if part of the English-speaking public would understand the beginning of the earlier mark as being a reference to the fact that the product sold under that mark is aimed at women, there is no reason to consider that that part of the relevant public will pronounce the first syllable of the mark FEMARA in the same way as the first two letters of the English word ‘female’. Contrary to what the applicant claims – in maintaining that a consumer who understands the beginning of the earlier mark as a reference to the fact that the product sold under that mark is aimed at women will also pronounce it in the same way as ‘the’ word referring to women, namely the word ‘female’ – there is no single word which refers to women in English.

 

132. In English, the first two letters of the word ‘feminine’ are pronounced [fe], in accordance with the international phonetic alphabet. The first two letters of the English words ‘femininity’, ‘feminism, ‘feminize’ and ‘Fem Lib’, which all refer to women, are also pronounced [fe], in accordance with the international phonetic alphabet.”

 

T‑214/15 - ECLI:EU:T:2017:637