EUIPO heeft verzuimd in te gaan op de waren "diergeneeskundige producten"

Print this page 06-12-2017
IEPT20170921, GEU, Novartis v EUIPO II

Merkenrecht. Beroep tegen de afgewezen oppositie tegen het woordmerk “ZIMARA” voor waren en diensten uit de klassen 3 (Bleekmiddelen en andere wasmiddelen; Reinigingsmiddelen, Niet-medicinale zepen) en 5 (Farmaceutische, medische en diergeneeskundige producten). De oppositie werd ingesteld op basis van een ouder woordmerk “FEMARA”. Het beroep wordt gedeeltelijk afgewezen.

 

Het Gerecht EU oordeelt dat de Kamer van Beroep ten onrechte niet is ingegaan op de waren “diergeneeskundige producten”, terwijl zij daartoe wel verplicht was, aangezien zij iedere vordering in zijn geheel dient te beoordelen. De beslissing wordt daarom vernietigd voor zover hier niet op in is gegaan. Voor het overige blijft de beslissing echter intact, omdat het gestelde verwarringsgevaar correct is beoordeeld met betrekking tot de wel beoordeelde waren.

 

Zo is terecht geoordeeld dat sprake is van een lage mate van visuele overeenstemming. Het contour en de vorm van de eerste letter van de merken is zeer verschillend.

 

Op fonetisch vlak vergelijkt  het Gerecht de verschillende mogelijkheden waarop de beginletters uitgesproken kunnen worden en concludeert dat de meest gangbare uitspraak van de eerste twee letters van “FEMARA”, vergelijkbaar is met de uitspraak van ‘lemon’. De uitspraak van het woord “ZIMARA” wordt vergeleken met het Engelse woord ‘zip’. De eerste lettergreep van beide merken wordt zeer verschillend uitgesproken door het onderzochte Engels sprekende deel van het relevante publiek, waardoor de kamer van beroep terecht heeft geoordeeld dat sprake was van een lage mate van fonetische overeenstemming.

 

Vanwege de hoge mate van aandacht van het publiek en de lage fonetische dan wel visuele overeenstemming, is er geen sprake van verwarringsgevaar, zelfs niet voor identieke waren. De beslissing van de Kamer van Beroep wordt vernietigd voor zover zij heeft verzuimd bij het ingestelde beroep uitspraak te doen met betrekking tot “diergeneeskundige producten”, maar wordt verworpen voor het overige.

 

“41 It follows from all the foregoing that the contested decision must be annulled in so far as the Board of Appeal failed to adjudicate on ‘veterinary preparations’. Beyond that, the partially incorrect designation, by the Board of Appeal, of the goods forming the subject matter of the appeal before it has no effect on the legality of the contested decision.”

 

T-238/15 - ECLI:EU:T:2017:636