Geen volledige vergoeding voor als schetsontwerp ingediend definitief ontwerp in portretwedstrijd

Print this page 05-12-2017
IEPT20171003, Hof Den Bosch, Portretwedstrijd Willem-Alexander

Geen volledige vergoeding voor als schetsontwerp ingediend definitief ontwerp appellant in wedstrijd voor portret Willem-Alexander: niet in acht nemen afgesproken wedstrijdtermijnen door Gemeente brengt niet mee dat zij gehouden is aan de niet-winnaars (zoals appellant) een definitieve opdrachtverlening aan te bieden. Onvoldoende onderbouwd dat appellant schade heeft geleden: uit eigen beweging definitief ontwerp gemaakt, wat niet als schade uit wanprestatie kan worden aangemerkt.

 

OVEREENKOMSTEN - SCHADE

 

Naar aanleiding van de troonswisseling heeft de Gemeente Den Bosch een wedstrijd georganiseerd om een portret van de Koning te laten maken. De Gemeente heeft na een voorselectie drie kunstenaars geselecteerd, waaronder appellante. De Gemeente en appellante zijn in dat kader een overeenkomst aangegaan voor het maken van een schetsontwerp ten behoeve van een “tweedimensionale beeltenis” van Koning Willem Alexander. Hiervoor ontving appellant € 1.000. Op deze overeenkomst zijn de Landelijke Algemene Voorwaarden Kunstopdrachten (hierna LAVK) van toepassing verklaard. In een artikel van de LAVK staat “Indien de kunstenaar deze schriftelijke kennisgeving niet binnen 9 (negen) weken na inlevering van het schetsontwerp heeft ontvangen, wordt het schetsontwerp geacht door de opdrachtgever te zijn goedgekeurd.” Appellant heeft de wedstrijd niet gewonnen, maar stelt dat gezien het tijdsverloop dat haar schetsontwerp wordt geacht te zijn goedgekeurd en vordert nu een geldbedrag van € 7.475. De rechtbank wees de vorderingen af, het hof bekrachtigt het vonnis.

 

Het hof overweegt dat de Gemeente, indien zij als opdrachtgever een ontwerp selecteert, een vervolgovereenkomst sluit met het oog op de vervaardiging, uitvoering en levering van een definitief ontwerp. Hoewel de Gemeente volgens het hof de vrijheid heeft geen enkel ontwerp te selecteren, is het de bedoeling om uiteindelijk één kunstwerk te realiseren na een selectie in de vorm van een wedstrijd. De aanspraak van de winnaar op de gehele vergoeding is verbonden met de definitieve opdrachtverlening, welke in de schetsovereenkomst is omschreven als vervolgovereenkomst. De definitieve opdracht is in verleend aan [kunstenaar 1] die als winnares is aangewezen. Het niet in acht nemen van de afgesproken termijnen door de Gemeente brengt niet mee dat zij gehouden zou zijn ook aan (een van) beide overige deelnemers aan deze wedstrijd een vervolgovereenkomst aan te bieden of, zonder een dergelijke overeenkomst te sluiten, aan (ieder van) hen de volledige vergoeding te betalen. De subsidiaire vordering tot vergoeding van de schade faalt ook, aangezien appellant de schade van € 7.475 onderbouwd met het door haar gemaakte definitieve ontwerp. Op grond van de overeenkomst diende zij echter enkel een schetsontwerp aan te leveren. De door appellant door eigen beweging gemaakte kosten kunnen niet als schade als gevolg van wanprestatie van de kant van de Gemeente worden aangemerkt. Ook zijn twee posten niet adequaat onderbouwd.

 

IEPT20171003, Hof Den Bosch, Portretwedstrijd Willem-Alexander

 

ECLI:NL:GHSHE:2017:4212