Geen inbreuk op beeldmerk en auteursrecht De Pizzabakkers

Print this page 12-10-2017
IEPT20171006, Rb Amsterdam, Pizzabakkers

Als pizzaschep vormgeven logo’s met daarin de namen van de onderneming leiden niet tot verwarringsgevaar tussen pizzaketen De Pizzabakkers en pizza bezorgservice: beperkte overeenstemming door verschillen in vormgeving zoals lettertype, omlijning en plaatsing schep, gedaagden gebruiken logo alleen voor bezorgservice, eisers alleen voor restaurants en omstandigheid dat gedaagden logo al sinds 2014 gebruiken zonder is gebleken van verwarring is indicatie is voor het ontbreken van gevaar daarvoor. Ook geen auteursrechtinbreuk: verschillende totaalindruk door genoemde visuele verschillen.

 

MERKENRECHT

 

Kort geding. Eisers (vanaf nu Pizzabakkers) exploiteert sinds 2009 pizzarestaurants onder de naam De Pizzabakkers. Inmiddels is sprake van een franchiseketen met meerdere vestigingen. Pizzabakkers is houdster van het afgebeelde beeldmerk voor onder meer pizza’s, deeg en restauratie. Gedaagden exploiteren een website voor het bestellen van Pizza’s. Volgens Pizzabakkers maken zij hierbij gebruik van een logo dat sterk op dat van Pizzabakkers lijkt en is daarmee sprake van inbreuk op de merk- en auteursrechten van Pizzabakkers alsmede onrechtmatig handelen. Het logo van gedaagden is door rechtspraak.nl niet gepubliceerd, maar het gaat om een pizza-schep met daarin de naam van gedaagden.

 

De voorzieningenrechter oordeelt dat van merkinbreuk ‘sub b’ geen sprake is nu verwarringsgevaar gezien de verschillen tussen beide logo’s op het eerste gezicht niet voor de hand ligt. Volgens de voorzieningenrechter is er wel een zekere mate van overeenstemming, maar is  deze is beperkt van aard. In dit kader overweegt de voorzieningenrechter dat de visuele overeenstemming tussen beide logo’s eruit bestaat dat ze beide zijn vormgegeven als een pizza-schep, in zwart-wit, met in de schep de tekst. De vormgeving van de letters is volgens de voorzieningenrechter verschillend en de schep van Pizzabakkers (het gedeponeerde beeldmerk) staat verticaal, is maar half omlijnd en heeft woorden in de omlijning verwerkt, terwijl die van gedaagden horizontaal staat, geheel omlijnd is en geen woorden in de omlijning heeft verwerkt.  Begripsmatig stemmen de merken volgens de voorzieningenrechter overeen in die zin dat het in beide gevallen gaat om een pizza-schep met daarin vermeld de naam van degene die de pizza maakt. Van auditieve overeenstemming is naar het oordeel van de voorzieningenrechter - “voor zover bij een beeldmerk aan de orde” - behoudens het (niet beschermde) woord “Pizza” geen sprake.

 

Bij het oordeel dat verwarringsgevaar niet voor de hand ligt, speelt bovendien mee dat gedaagden het logo alleen gebruiken voor hun bezorgservice terwijl Pizzabakkers hebben alleen restaurants hebben, weliswaar met afhaalmogelijkheid, maar zonder bezorgservice. Daarnaast is niet in geschil dat gedaagden hun logo al gebruiken sinds 2014 en dat Pizzabakkers geen bescheiden heeft overgelegd dat er sindsdien bij consumenten verwarring over de producten zelf, of over de herkomst van de producten van beide ondernemingen is opgetreden. De voorzieningenrechter overweegt dat voor verwarringsgevaar weliswaar niet is vereist dat daadwerkelijke verwarring al is opgetreden, maar dat de omstandigheid dat daarvan nog in het geheel niet is gebleken, terwijl beide logo’s al drie jaar naast elkaar worden gehanteerd, wel een indicatie is voor het ontbreken van dergelijk gevaar.

 

Ook het beroep op inbreuk ‘sub c’ wordt afgewezen nu Pizzabakkers naar het oordeel van de voorzieningenrechter tegenover de gemotiveerde betwisting daarvan onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat haar logo binnen het Beneluxgebied als een bekend merk moet worden gekwalificeerd. Daarnaast is onvoldoende onderbouwd dat gedaagden door gebruikmaking van hun logo ongerechtvaardigd voordeel trekken uit of afbreuk doen aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. Ook het beroep op artikel 2:20 lid 1 d BVIE slaagt daarom niet.

 

In het kader van de vermeende auteursrechtinbreuk is niet in geschil is dat het Pizzabakkers logo als een auteursrechtelijk beschermd werk kan worden aangemerkt. Gelet op de in het kader van het merkenrecht besproken verschillen tussen de logo’s oordeelt de voorzieningenrechter dat de totaalindruk te verschillend is om van auteursrechtinbreuk te spreken. Dit is volgens de voorzieningenrechter ook het geval als daarbij wordt betrokken dat Pizzabakkers hun logo ook in horizontale vorm gebruiken.

 

Op grond van het bovenstaande worden de gevraagde voorzieningen geweigerd. De voorzieningenrechter veroordeelt Pizzabakkers in de kosten van het geding, aan de zijde van gedaagden begroot op  € 2.145,14.

 

IEPT20171006, Rb Amsterdam, Pizzabakkers

 

ECLI:NL:RBAMS:2017:7285