Onrechtmatige concurrentie en anderzijds onrechtmatig handelen onvoldoende onderbouwd in geschil tussen judoscholen

Print this page 11-01-2018
IEPT20171023, Rb Rotterdam, Budo Gouweleeuw

Geen onrechtmatige concurrentie bij oprichten judoschool Team Gouwe Sports: geen sprake van non-concurrentiebeding zodat het ex-medewerker in beginsel vrij staat voormalig werkgever Budo Gouweleeuw te beconcurreren, onvoldoende onderbouwd dat wijze van concurreren onrechtmatig is. Handelsnaamwet niet van toepassing: onvoldoende onderbouwd dat vereniging Budo Gouweleeuw handelt als onderneming. Geen verwarring: onvoldoende gebleken dat naam, website en logo van Team Gouwe Sports onrechtmatige gelijkenis vertonen met die van Budo Gouweleeuw.

 

ONEERLIJKE CONCURRENTIE - ONRECHTMATIGE DAAD - HANDELSNAAMRECHT

 

Kort geding. De in 1965 opgerichte judoschool Judo Gouweleeuw is in 2010 overgenomen door vereniging Budo Gouweleeuw. Op 3 mei 2017 is de judoschool Team Gouwe Sports opgericht, gelegen op circa 2,5 km afstand van de judoschool van Budo Gouweleeuw. Onder de oprichters was een ex-medewerker van Budo Gouweleeuw. Volgens Budo Gouweleeuw is onder meer sprake van oneerlijke concurrentie en onrechtmatig handelen. De voorzieningenrechter gaat hier echter niet in mee.

 

De voorzieningenrechter overweegt onder meer dat er geen non-concurrentiebeding is getekend, zodat het de ex-medewerker in beginsel vrij staat zijn voormalig werkgever te beconcurreren. Dat sprake is van ongeoorloofde concurrentie – onder meer door heb gebruiken van haar ledenbestand – is door Budo Gouweleeuw onvoldoende onderbouwd. Ook de handelsnaamwet kan Budo Gouweleeuw niet baten – voor zover zij hierop een beroep doet -  nu artikel 1 van die wet bepaalt dat onder handelsnaam wordt verstaan de naam waaronder een onderneming wordt gedreven. Vereniging Budo Gouweleeuw heeft volgens de voorzieningenrechter geen feiten of omstandigheden aangevoerd waaruit dat blijkt dat zij handelt als een onderneming.

 

Ook is onvoldoende onderbouwd dat sprake is van onrechtmatig handelen door het bewust creëren van verwarring. Volgens de voorzieningenrechter is namelijk onvoldoende gebleken dat de naam, website en logo van Team Gouwe Sports onrechtmatige gelijkenis vertonen met die van Budo Gouweleeuw. Het standpunt van Budo Gouweleeuw dat “Gouwe” in de naam van Team Gouwe Sports, in samenhang met de afbeelding van een leeuw zou leiden tot de associatie met Budo Gouweleeuw, wordt niet gevolgd nu “Gouwe” wordt gebruikt in combinatie met de woorden “Team” en “Sports” – welke woorden niet voorkomen in de naam van Budo Gouweleeuw – en door de afwijkende afbeelding van de leeuw en de kleurencombinaties in het logo.

 

IEPT20171023, Rb Rotterdam, Budo Gouweleeuw

 

ECLI:NL:RBROT:2017:7911