Geen inschrijving te kwader trouw Uniebeeldmerk STYLO & KOTON voor zover diensten niet overeenstemmen

Print this page 02-01-2018
IEPT20171130, GEU, Koton Magazacilik v EUIPO

MerkenrechtBeroep tegen beslissing om Uniebeeldmerk STYLO & KOTON voor diensten in klasse 39 (transport; verpakking en opslag van goederen; organisatie van reizen) toe te staan nadat oppositie was ingesteld door de houder van de oudere nationale beeldmerken KOTON wegens inschrijving te kwader trouw.

 

Het beroep faalt. Eerdere inschrijving van het merk STYLO & KOTON voor diensten in klasse 35 is afgewezen door de Kamer van Beroep vanwege verwarringsgevaar met het oudere merk KOTON voor diensten in dezelfde klasse. Voor de andere diensten, welke niet overeen kwamen volgens de Kamer van Beroep, heeft de houder van het oudere merk oppositie ingesteld wegens inschrijving te kwader trouw. Onbetwist is dat het element ‘koton’ praktisch identiek is in beide merken. Naar het oordeel van het Gerecht heeft De  Kamer van Beroep geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting gegeven door een inschrijving te kwader trouw op dezelfde criteria als de relatieve weigeringsgrond van verwarringsgevaar te baseren. Dit betekent dat voor een inschrijving te kwader trouw zowel de tekens als waren of diensten overeenstemmend of identiek moeten zijn. Tussen de diensten is geen overeenstemming, waardoor geen inschrijving te kwader trouw is gedaan voor zover de diensten in klasse 39 vallen. De verzoeker heeft ook niet bewezen dat de aanvrager van het merk wist of had moeten weten dat verzoeker het merk voor overeenstemmende of identieke diensten had ingeschreven buiten de EU en deze wel in lidstaten gebruikt waardoor verwarringsgevaar zou zijn ontstaan. Ten slotte heeft verzoeker behalve de zakelijke relatie die partijen tot 2004 met elkaar hadden geen ander bewijs geleverd voor een inschrijving te kwader trouw. Geen sprake is dus van een inschrijving te kwader trouw, omdat er geen verwarringsgevaar bestaat. De inschrijving van het merk KOTON is dus toegestaan voor zover het diensten in klasse 39 betreft.

 

T-687/16 – ECLI:EU:T:2017:853