Marktkoopman maakt inbreuk op auteursrecht en merkenrecht van bekende vlogger

Print this page 04-12-2017
IEPT20171201, Rb Noord-Nederland, Knolpower

Marktkoopman maakt inbreuk op auteursrecht en merkenrecht van vlogger door namaak Knolpower-kleding te verkopen: geen inhoudelijk verweerd gevoerd, opzet en/of wetenschap is geen vereiste voor inbreuk.

 

AUTEURSRECHT - MERKENRECHT

 

Kort geding. Eiser Enzo Knol is een bekende vlogger en heeft een webshop waarin hij onder meer kleding en petten, die zijn voorzien van het “Knolpower-logo”, dat als Benelux beeldmerk is geregistreerd. Gedaagde is marktkoopman, en heeft in zijn marktkraam nagenoeg identieke kleding en petten verkocht.

 

De voorzieningenrechter oordeelt dat sprake is van inbreuk op de auteursrechten en merkenrechten van eiser. Gedaagde heeft geen inhoudelijk verweer gevoerd. Voor zover gedaagde met de stelling dat hij eiser niet kende/kent en geen wetenschap had van de inbreuk, heeft willen stellen dat hij te goeder trouw zou hebben gehandeld, snijdt dit verweer naar het oordeel van de voorzieningenrechter geen hout nu de aanwezigheid van opzet en/of wetenschap van inbreuk geen vereiste is voor optreden door rechthebbenden.

 

Het gevorderde komt de voorzieningenrechter noch onrechtmatig noch ongegrond voor. Gedaagde wordt veroordeeld de inbreuk te staken en gestaakt te houden, opgave te doen van verkoopaantallen en productiegegevens, een voorschot op schadevergoeding te betalen van € 500 en de proceskosten van eiser, - begroot op € 6.367,42 - te vergoeden.

 

IEPT20171201, Rb Noord-Nederland, Knolpower

 

ECLI:NL:RBNNE:2017:4616