Geen inbreuk op auteursrecht fotograaf door gebruik still op HoeVrouwenDenken.nl

02-01-2018 Print this page
IEPT20171218, Rb Den Haag, HoeVrouwenDenken

Fotograaf H geen auteursrechthebbende op de still bij het artikel op de website HoeVrouwenDenken.nl: Omroep West conform artikel 8 Aw eerste openbaarmaker en dus auteursrechthebbende. Beroep HoeVrouwenDenken op citaatrecht slaagt: video is rechtmatig openbaar gemaakt, still vervult in het artikel een duidelijke functie en vermelding van Omroep West als bron volstond. Geen inbreuk persoonlijkheidsrechten: bronvermelding Omroep West volstond en onvoldoende onderbouwd dat er sprake is van verminking van het werk. Artikel op HoeVrouwenDenken.nl over hoe H geld probeert afhandig te maken geen inbreuk eer en goede naam H: toelaatbare overdrijving die past binnen vrijheid van meningsuiting van de website. Artikel op HoeMannenDenken.nl over H wel inbreuk eer en goede naam: onnodig kwetsend. Rectificatie toegewezen, verdere onthouding van beschuldiging van oplichterij niet: in gewraakte artikel wordt H niet beschuldigd van oplichterij zodat voor een veroordeling tot onthouding onvoldoende grond bestaat.

 

AUTEURSRECHT - PUBLICATIE

 

Van H. is op het weblog HoeVrouwenDenken.nl een still van een video bij een artikel geplaatst gemaakt door B. H. heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Na een sommatiebrief aan de website wordt deze brief vervolgens online belachelijk gemaakt.
H. vordert van de hoofdredacteur van het weblog zich te onthouden van iedere inbreuk op het auteursrecht van H. en zich te onthouden van het betichten van H van oplichterij.

 

Naar het oordeel van de kantonrechter kan H echter geen beroep doen op zijn auteursrecht omdat conform artikel 8 Aw, Omroep West als eerste openbaarmaker auteursrechthebbende is. Daarbij kan de hoofdredacteur van de website hoevrouwendenken.nl beroep doen op het citaatrecht van artikel 15a Aw. De still is namelijk afkomstig uit een video die rechtmatig openbaar is gemaakt, het vervult een duidelijke functie en omdat uit de video niet duidelijk wordt dat B de maker is, volstond de vermelding van Omroep West als bron en wordt hiermee ook het omschreven persoonlijkheidsrecht van artikel 25 Aw in acht genomen.

De reactie van H. in de vorm van een sommatiebrief is niet alleen op de website HoeVrouwenDenken.nl  (in zijn ogen) belachelijk gemaakt, maar ook op de ‘broeder’-site HoeMannenDenken.nl. Aangaande de tekst op de vrouwenwebsite oordeelt de rechter dat dit geen inbreuk vormt op de eerbiediging van eer en goede naam van H. In dit stuk is er sprake van toelaatbare overdrijving en provocatie binnen de vrijheid van meningsuiting. Over het stuk op de mannen-site is de kantonrechter van mening dat dit onnodig kwetsend is. H. heeft zijn vordering tot rectificatie gegrond op artikel 6:167, maar dit artikel is van toepassing op publicaties van feitelijke aard en niet zoals in dit geval waardeoordelen. De gevorderde rectificatie wordt toegewezen op artikel 6:162 BW. De vordering tot onthouding van beschuldigingen aan het adres van H. worden niet toegewezen. In het artikel wordt H. niet beschuldigd van oplichterij of intimidatie, zodat voor een veroordeling van K om zich van dergelijke uitlatingen te onthouden onvoldoende grond bestaat.

 

IEPT20171218, Rb Den Haag, HoeVrouwenDenken

 

Kopie originele vonnis