Inschrijving beeldmerk transdermale pleister nietig vanwege noodzaak om een technische uitkomst te verkrijgen

Print this page 10-04-2018
IEPT20180131, GEU, Novartis v EUIPO

Merkenrecht. Beroep tegen beslissing tot nietigverklaring inschrijving beeldmerk van een transdermale pleister, in klasse 5 door Novartis.  SK Chemicals, ook producent van medische producten, diende een verzoek om  nietigverklaring op grond van artikel 7 lid 1 sub a, b en e van de UMeV, alsmede op grond van inschrijving  ter kwader trouw. De nietigverklaring werd toegewezen op grond van artikel 7, lid 1 sub e(ii); het beeldmerk bestaat uit sluitend een vorm die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen. Novartis gaat tegen deze beslissing in beroep.

 

Het beroep faalt. Novartis voert onder andere aan dat de elementen van het beeldmerk allemaal een andere functie vervullen, waardoor de weigeringsgrond niet van toepassing zou zijn. En als dat wel zo zou zijn, dan had de Kamer van Beroep het beeldmerk als geheel moeten beoordelen, en niet per element. Het Gerecht is echter van oordeel dat  het voor de nietigheid genoeg is dat de wezenlijke kenmerken van de vorm worden veroorzaakt door de technische uitkomst, conform IEPT20081112, GvEA, Lego.

 

Ook stelt Novartis dat de vorm van het beeldmerk niet als noodzakelijk is voor een technische uitkomst omdat er genoeg andere vormen zijn om hetzelfde resultaat te verkrijgen. Het Gerecht gaat hier niet in mee, want een registratie van een dergelijk beeldmerk voorkomt niet alleen dat anderen eenzelfde vorm gebruiken, maar ook dat ze worden ingeperkt in de keuze van soortgelijke vormen (zie ook IEPT20100914, HvJEU, Lego v BHIM).

 

T-44/16 - ECLI:EU:T:2018:48