Buma niet toerekenbaar tekortgeschoten in nakoming van exploitatieovereenkomst met componist pretparkmuziek

Print this page 26-02-2018
IEPT20180221, Rb Amsterdam, Componist Pretparkmuziek v Buma

Buma is niet toerekenbaar tekortgeschoten in nakoming exploitatieovereenkomst met componist pretparkmuziek: Algemeen Tarief Muziekgebruik niet van toepassing, onvoldoende onderbouwd dat oppervlakte looppaden verkeerd is berekend, omstandigheid dat Buma enige tijd op basis van foutieve informatie minder heeft geïncasseerd levert geen toerekenbaar tekortschieten in nakoming op, wijze van repartitie ook niet.

 

AUTEURSRECHT - COLLECTIEF BEHEER

 

Eiser is componist en muziekproducent. Eiser heeft onder meer muziek gecomponeerd voor de looppaden, parkeerplaats en attractie “het Meisje met de Zwavelstokjes” van de Efteling, alsmede voor het Duitse themapark Europa-Park en het themapark Toverland. Eiser stelt dat Buma het beheer van zijn muziekauteursrechten, waaronder de handhaving, al geruime tijd niet dan wel ondeugdelijk uitvoert, waardoor hij aanzienlijke schade heeft geleden.

 

De rechtbank oordeelt echter dat van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de exploitatieovereenkomst geen sprake is. Zo is het Algemeen Tarief Muziekgebruik niet van toepassing, is onvoldoende onderbouwd dat oppervlakte looppaden verkeerd is berekend en levert de omstandigheid dat Buma enige tijd op basis van foutieve informatie (Nu de Efteling 12 i.p.v. 9 maanden open is) minder heeft geïncasseerd geen toerekenbaar tekortschieten in nakoming op. Bij dit oordeel speelt mee dat de omvang van het collectieve beheer van Buma meebrengt dat het niet voor de hand ligt om op eigen initiatief in individuele gevallen van het beleid af te wijken.

 

IEPT20180221, Rb Amsterdam, Componist Pretparkmuziek v Buma

 

ECLI:NL:RBAMS:2018:964