Geen inbreuk op woordmerk “Royal Pro” door gebruik “Buffalo Royal Plus” voor hetzelfde biljartlaken

Print this page 26-02-2018
IEPT20180221, Rb Amsterdam, Royal Pro v Joba
(Met dank aan Naomi Ketelaar & Jacqueline Schaap, Visser Schaap & Kreijger)

Geen sprake van onrechtmatig handelen Joba door sluiten exclusieve distributieovereenkomst met Elit Bilardo: geen uitlokking- of profiteren van wanprestatie jegens Royal Pro nu bestaan duurovereenkomst tussen Royal Pro en Elit Bilardo niet is vast komen te staan. Geen inbreuk op Beneluxwoordmerk “Royal Pro” door gebruik woordmerk “Buffalo Royal Plus”: weliswaar geniet “Royal Pro” bekendheid voor synthetische biljartlakens en worden merken voor exact hetzelfde biljartlaken gebruikt, maar “Buffalo” is dominerend element en “Royal” en “Pro” kunnen ook kwaliteitsaanduidingen zijn waardoor onderscheidingskracht “Royal Pro” minder sterk is.

 

ONRECHTMATIGE DAAD - MERKENRECHT 

 

Royal Pro en Joba handelen beide in biljartlakens. Royal Pro nam van de eenmanszaak Elit Bilardo een door Kipas geproduceerd synthetisch biljartlaken af dat zij met de aanduiding "Royal Pro" op de markt bracht. Vanaf oktober 2015 is Joba hetzelfde synthetische biljartlaken gaan verkopen, met de aanduiding “Buffalo Royal Plus”. Joba heeft hiervoor een exclusieve distributieovereenkomst met Elit Bilardo gesloten. Royal Pro is stelt dat Joba onrechtmatig heeft gehandeld, doordat zij een wanprestatie van Elit Bilardo jegens Royal Pro heeft uitgelokt of daarvan heeft geprofiteerd.

 

De rechtbank oordeelt dat hier geen sprake van is. De rechtbank overweegt in dit kader dat het op zichzelf niet onrechtmatig is van Joba om zaken te doen met Elit Bilardo. Wel zou het onrechtmatig kunnen zijn als Joba wist of behoorde te weten dat Elit Bilardo door het sluiten van de overeenkomst met Joba, wanprestatie zou plegen jegens Royal Pro. Volgens de rechtbank is van wanprestatie echter geen sprake, nu niet is vast komen te staan dat er een duurovereenkomst heeft bestaan tussen Elit Bilardo en Royal Pro. Van onrechtmatig handelen door het uitlokken van wanprestatie kan daarom geen sprake zijn, zo oordeelt de rechtbank.  

 

Daarnaast maakt Joba door het gebruik van het woordmerk “Buffalo Royal Plus” geen inbreuk op het oudere Beneluxwoordmerk “Royal Pro”. De rechtbank neemt aan dat het merk “Royal Pro" in de markt voor synthetische biljartlakens bekendheid geniet en dat het voor beide merken gaat om exact hetzelfde biljartlaken van dezelfde producent. Daartegenover staat volgen de rechtbank echter dat het woord “Buffalo” een dominerend element is in het woordmerk van Joba, terwijl “Royal” en “Pro” ook kwaliteitsaanduidingen kunnen zijn en daardoor beschrijvend. Dit maakt dat de onderscheidingskracht van het merk “Royal Pro” minder sterkt is. Alles bij elkaar genomen is van inbreuk geen sprake, zo oordeelt de rechtbank.

 

IEPT20180221, Rb Amsterdam, Royal Pro v Joba

 

B920180221, Rb Amsterdam, Royal Pro v Joba