Voorzieningenrechter rechtbank Den Haag onbevoegd, schade veroorzakend feit buiten Nederland

Print this page 07-03-2018
IEPT20180227, Rb Den Haag, Ono v Pfizer

Vzgr Rb Den Haag onbevoegd. Van zowel primaire (opheffing schorsing verleningsprocedure EP 517) als subsidiaire vordering (beëindiging in Duitsland aanhangige opeisingsprocedure) ligt schadeveroorzakend feit buiten Nederland. Schade die Ono c.s. in Nederland stelt te lijden door niet kunnen handhaven EP 517 ten aanzien waarvan NL rechter mogelijk bevoegd is staat in te ver verwijderd verband van specifieke vorderingen Ono c.s.: vorderingen zien enkel op acties die in buitenland moeten worden ondernomen, wens Ono c.s. om EP 517 na verlening in Nederland zo nodig te kunnen handhaven schept geen bijzonder nauwe band die bevoegdheid van de Nederlandse rechter om kennis te nemen van de ingestelde vorderingen rechtvaardigt.

 

IPR

 

Ono legt zich toe op de ontdekking en ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen. Pfizer is een wereldwijd opererende farmaceutische onderneming. Ono c.s. heeft op 2 juli 2003 een Europese octrooiaanvrage gedaan bij het Europees Octrooibureau. Op 10 oktober 2017 heeft Pfizer bij het Verwaltungsgericht München een opeisingsprocedure aanhangig gemaakt strekkende tot verkrijging van mede-eigendom. Diezelfde dag heeft Pfizer ook het EOB verzocht de verleningsprocedure van EP 517 te schorsen. Het EOB heeft de verleningsprocedure met ingang van 10 oktober 2017 geschorst. Ono c.s. vordert nu primair dat de voorzieningenrechter Pfizer beveelt aan het EOB mee te delen dat de verleningsprocedure van EP 517 dient te worden hervat en subsidiair dat de voorzieningenrechter Pfizer beveelt de opeisingsprocedure in München in te trekken met een verbod op het aanhangig maken van een nieuwe opeisingsprocedure.

 

Pfizer heeft de bevoegdheid van de voorzieningenrechter betwist en met succes. De voorzieningenrechter verklaart zich onbevoegd om kennis te nemen van de vorderingen van Ono c.s.  Bij zowel de primaire als de subsidiaire vordering ligt het schadeveroorzakend feit buiten Nederland. Ook de schade die Ono c.s. in Nederland stelt te lijden door het niet kunnen handhaven van EP 517 ten aanzien waarvan de Nederlandse rechter mogelijk bevoegd is staat volgens de voorzieningenrechter in een te ver verwijderd verband van de specifieke vorderingen van Ono c.s.

 

IEPT20180227, Rb Den Haag, Ono v Pfizer

 

ECLI:NL:RBDHA:2018:2284