Gedaagde handelt in strijd met non-concurrentiebeding na afgifte certificaat voor ontluchten tanks zonder inert gas

Print this page 13-03-2018
IEPT20180302, Rb, Noord-Holland, Winteb

Gedaagde handelt in strijd met non-concurrentiebeding door aanbieden ontluchter voor tanks die na certificering ook geschikt is geworden voor tanks zonder inert gas: gedaagde heeft zich verplicht zich te onthouden van activiteiten die in de breedst mogelijke zin concurrerend kunnen zijn.

 

CONCURRENTIEBEDING

 

Kort geding. Eiser Winteb heeft zich gespecialiseerd in onder meer de productie en verkoop van zeewaterbestendige koppen voor ont- en beluchtingsbuizen/ontluchters voor zeeschepen. Gedaagde heeft zich gespecialiseerd in ontluchters/inertisation pipe heads ten behoeve van tanks waarin gebruik wordt gemaakt van inert gas. Op 15 februari 2017 is door Winteb en gedaagde een overeenkomst (Addendum) gesloten.  Deze strekt tot aanvulling van de en overeenkomst die in 2012 werd gesloten over de voorwaarden voor uittreding van gedaagde uit de toenmalige V.O.F. Winteb. Gedaagde heeft zich in het Addendum verplicht tot te onthouden van exploitatie van bepaalde ontluchters en van activiteiten die als in de breedst mogelijke zin concurrerend kunnen zijn of kunnen worden voor de activiteiten van Winteb.

 

Voor een van de ontluchter is op 5 september 2017 een certificaat verkregen volgens welke het product van gedaagde kan worden gebruikt als ontluchter voor tanks zonder inert gas. Winteb stelt in de onderhavige procedure dat het gedaagde niet is toegestaan om ontluchters aan te bieden waarvoor een dergelijk cerfiticaat is afgegeven. Gedaagde stelt dat het certificaat een revisie is van een eerder uitgegeven certificaat, en dat aan het product niets is veranderd maar dat het classificatiebureau anders tegen de kwestie is gaan aankijken. Dit is een kwestie die hem niet regardeert ten opzichte van Winteb.

 

De voorzieningenrechter oordeelt echter dat er - wat er verder ook zij van het gestelde voortschrijdende inzicht van het classificatiebureau - sprake is van een situatie waarin gedaagde een product op de markt brengt die tevens kan worden gebruikt als ontluchter voor tanks zonder inert gas. In het Addendum heeft gedaagde zich verplicht om zich te onthouden van iedere betrokkenheid bij activiteiten die als in de breedst mogelijke zin concurrerend kunnen zijn of kunnen worden voor de activiteiten van Winteb. Hiervan is naar voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter sprake wanneer gedaagde zijn product verkoopt dat ook geschikt is om te worden gebruikt voor tanks zonder inert gas en derhalve - anders dan voorheen - niet vervangen hoeft te worden door een ontluchter die geschikt is voor tanks zonder inert gas.

 

Gelet op het bovenstaande oordeelt de voorzieningenrechter dat niet ondenkbeeldig is dat de bodemrechter in de thans aanhangig zijnde bodemprocedure tot de slotsom zal komen dat gedaagde in strijd heeft gehandeld met (het wezen van) de non-concurrentiebedingen en wordt het gevorderde verbod toegewezen.

 

IEPT20180302, Rb, Noord-Holland, Winteb

 

ECLI:NL:RBNNE:2018:815