Inbreuk op Vestival-beeldmerk

Print this page 12-03-2018
IEPT20180307, Rb Den Haag, Vestival v Vestival
(Met dank aan Bert Gravendeel, Gravendeel Advocaten)

Overdracht merken na uitbrengen dagvaarding leidt niet tot niet-ontvankelijkheid eiser: wijziging van hoedanigheid heeft tijdens procedure plaatsgevonden zodat deze ex art. 225 lid 2 Rv op naam van eiser kan worden voortgezet. Inbreuk op VESTIVAL-beeldmerk door gebruik teken VESTIVAL voor dezelfde diensten: auditieve en conceptuele overeenstemming, aanduiding door afwijkende spelling niet zonder meer beschrijvend voor muziekevenementen of festivals, visuele verschillen wegen minder zwaar. Domeinnaam vestival.eu dient op naam eiser te worden gesteld: gebruik valt onder inbreukverbod, niet gebleken welk belang gedaagde heeft bij aanhouden inbreukmakende handelsnaam. Social-media-accounts hoeven niet te worden overgedragen: mogelijkheid tot naamswijziging, onvoldoende onderbouwd dat eiser recht heeft op overdracht volgers.

 

PROCESRECHT - MERKENRECHT

 

Eiser en gedaagden zijn na een ingewikkelde voorgeschiedenis beide houder van enkele VESTIVAL-beeldmerken die zijn ingeschreven voor muziekevenementen of festivals. Eiser vordert onder meer een inbreukverbod en tenaamstelling van de website vestival.eu alsmede overdracht van enkele social-media-accounts.

 

De voorzieningenrechter oordeelt dat gedaagden door gebruik te maken van het teken VESTIVAL, zoals in de vorm van het roze merk, inbreuk maken op het gele beeldmerk van eiser. Het gaat om dezelfde diensten en het behoeft volgens de voorzieningenrechter geen betoog dat er auditieve en conceptuele overeenstemming is. Door de afwijkende spelling is de aanduiding VESTIVAL naar het oordeel van de voorzieningenrechter niet zonder meer beschrijvend voor muziekevenementen of festivals, en de visuele verschillen wegen naar het oordeel van de rechter minder zwaar dan de opvallende overeenkomst van de V als beginletter. Gedaagden dienen het gebruik van het teken VESTIVAL te staken.

 

De domeinnaam vestival.eu dient bovendien op naam eiser van eiser te worden gesteld nu dit gebruik valt onder het inbreukverbod, eiser er (spoedeisend) belang bij deze domeinnaam te gebruiken en niet is gesteld of gebleken welk belang gedaagden hebben bij het aanhouden van een inbreukmakende domeinnaam. Bij de social-media-accounts ligt dit naar het oordeel van de voorzieningenrechter echter anders nu hier de mogelijkheid tot naamswijziging bestaat.

 

IEPT20180307, Rb Den Haag, Vestival v Vestival

 

ECLI:NL:RBDHA:2018:2643