Inbreuk op handelsnaam Vakantie Makelaar

Print this page 12-03-2018
IEPT20180308, Rb Noord-Holland, Vakantie Makelaar
(Met dank aan Nils Winthagen, WinthagenMensink)

Vakantie Makelaar maakte gebruik van de handelsnaam Vakantiemakelaar (aan elkaar) reeds voordat gedaagde P. de domeinnaam de-vakantiemakelaar.nl registreerde. Gedaagde gebruikt de-vakantiemakelaar.nl als handelsnaam. Sprake van verwarringsgevaar: de namen verschillen in geringe mate van elkaar. Tevens aannemelijk dat gedaagde bewust meeliftte op bekendheid Vakantie Makelaar: P. was bekend met de Vakantie Makelaar en richtte zich specifiek op hetzelfde park als Vakantie Makelaar zich richtte. 

 

HANDELSNAAMRECHT

 

Vakantie Makelaar drijft sinds 2007 een onderneming in het kader van makelaarsactiviteiten vam recreatie onroerend goed, met de website www.vakantiemakelaar.nl. Vakantie Makelaar en gedaagde P. hebben in 2015 contact gehad over de verkoop van een vakantiewoning. P. drijft een onderneming die zich bezighoudt met de bemiddeling bij handel, huur of verhuur van onroerend goed. P heeft in 2017 de domeinnaam www.de-vakantiemakelaar.nl gergegistreerd. Tot voor kort stond op de betrokken website de boodschap “ Welkom bij de vakantiemakelaar.nl”. De Vakantie Makelaar vordert iedere verdere inbreuk op de handelsnaamrechten van haar te staken en gestaakt te houden en te bewerkstelligen dat de inbreukmakende handelsnaam wordt doorgehaald. Vakantie Makelaar beroept zich op artikel 5 Hnw.

 

Naar voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter maakt P. met het gebruik van de naam de-vakantiemakelaar inbreuk op de handelsnaam van Vakantie Makelaar. Vakantie Makelaar maakt volgens de voorzieningenrechter gebruik van de naam vakantiemakelaar voordat P. de domeinnaam de-vakantiemakelaar.nl registreede. Het gebruik van de domeinnaam www.vakantiemakelaar.nl is zozeer met het gebruik van de handelsnaam Vakantie Makelaar verweven dat ook dat gebruik moet worden aangemerkt als handelsnaamgebruik. Het kan voor P. niet onduidelijk zijn geweest dat Vakantie Makelaar alle in dit vonnis genoemde aanduidingen (Vakantie Makelaar, Vakantiemakelaar, Vakantie Makelaar B.V.) ter aanduiding van haar onderneming gebruikte. 
P. heeft de handelsnaam de-vakantiemakelaar.nl als zodanig gebruikt. De website heeft een bedrijfsmatig karakter. De voorzieningenrechter acht het aannemelijk dat het in aanmerking komende publiek de naam ‘de-vakantiemakelaar.nl’ niet alleen als domeinnaam maar ook als handelsnaam zal opvatten.

 

Naar voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter komt de handelsnaam Vakantie Makelaar op zichzelf bezien, wel enig onderscheidend vermogen toe. Vakantiemakelaar staat niet in de Van Dale en het publiek moet bij het horen van de naam nog steeds gissen naar de activiteiten van de betreffende onderneming. Er zou bijvoorbeeld ook bemiddeld kunnen worden in reizen of vliegtickets onder deze naam.

Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is er sprake van verwarringsgevaar. De namen verschillen te weinig van elkaar. De dominante en kenmerkende bestanddelen Vakantie en Makelaar worden het makkelijkst onthouden en de elementen de en www en .nl komen geen betekenis toe. De voorzieningenrechter acht het tevens aannemelijk dat door het gebruik van de naam P. bewust verwarring creëert. Hij wist immers dat Vakantie Makelaar actief was op het vakantiepark en door ook op dit vakantiepark te richten kan moeilijk anders worden begrepen dan als een bewuste poging om mee te liften op de bekendheid van de handelsnaam Vakantie Makelaar onder het publiek dat op dat park gefocust is.

 

IEPT20180308, Rb Noord-Holland, Vakantie Makelaar

 

Kopie origineel vonnis.