Geen boetes verbeurd wegens schending franchiseovereenkomst door ontbreken vereiste sommatiebrief

Print this page 11-04-2018
IEPT20180321, Rb Midden-Nederland, Hypotheekshop

Ondanks dat in strijd met verplichtingen franchiseovereenkomst is gehandeld geen boetes verbeurd: Hypotheekshop heeft niet krachtens franchiseovereenkomst vereiste sommatiebrief gestuurd. Door Hypotheekshop op grond van franchiseovereenkomst gevorderde bedrag van € 56.166 verkeerd berekend: € 9.567,47 in mindering gebracht. Gedaagde heeft nog recht op € 2.457,66 aan provisiegelden. Geldvordering Hypotheekshop toegewezen voor bedrag van € 44.140,87 (€ 56.166 - € 9.567,47 - € 2.457,66).

 

FRANCHISING

 

Gedaagde heeft namens zijn eenmanszaak op 1 december 2011 een franchiseovereenkomst met Hypotheekshop gesloten, op grond waarvan gedaagde een Hypotheekshop is gaan exploiteren. Nadat betalingsachterstand bij gedaagde was ontstaan heeft Hypotheekshop op 12 mei 2016 de franchiseovereenkomst beëindigd. Hypotheekshop vordert nu een aantal geldbedragen van gedaagde. Gedaagde vordert in reconventie ook een aantal bedragen.

 

De rechtbank overweegt dat vaststaat dat gedaagde in strijd met de verplichtingen van de franchiseovereenkomst heeft gehandeld, omdat na de beëindiging van de franchiseovereenkomst nog het logo van Hypotheekshop te zien was op de website van gedaagde. Omdat Hypotheekshop echter niet de volgens artikel 26.2 van de franchiseovereenkomst vereiste sommatie heeft gestuurd, zijn er geen boetes verbeurd en wordt de vordering tot betaling van €  68.000 afgewezen.

 

De Hypotheekshop vordert verder een bedrag van € 56.166 van gedaagde op grond van de franchiseovereenkomst. Dit bedrag is echter verkeerd berekend en de rechtbank brengt hier € 9.567,47 op in mindering. Gedaagde stelt dat zij nog € 22.257,41 van provisiegelden moet ontvangen van Hypotheekshop. Gedaagde heeft echter onvoldoende onderbouwd dat zij recht had op meer dan € 19.029,89. Hypotheekshop heeft aangetoond dat zij reeds € 16.659,23 heeft betaald. Gedaagde heeft daarom nog recht op € 19.029,89 - € 16.569,23 = € 2.457,66. Concluderend moet gedaagde een bedrag van € 56.166 - € 9.567,47 - € 2.457,66 = € 44.140,87 betalen aan Hypotheekshop.

 

De reconventionele vorderingen worden afgewezen

 

IEPT20180321, Rb Midden-Nederland, Hypotheekshop

 

ECLI:NL:RBMNE:2018:1166