Café bij verstekvonnis veroordeeld voor auteursrechtinbreuk door tonen eredivisiewedstrijden

Print this page 16-05-2018
IEPT20180411, Rb Noord-Holland, Eredivisie

Café bij verstekvonnis veroordeeld voor auteursrechtinbreuk door tonen eredivisiewedstrijden zonder licentie: het gevorderde komt de voorzieningenrechter niet onrechtmatig of ongegrond voor. Proceskosten ex artikel 1019h Rv begroot op € 3.900: zaak aangemerkt als ‘eenvoudig’ en niet als  ‘zeer eenvoudig’ kort geding waarvoor krachtens Indicatietarieven in IE-zaken het liquidatietarief wordt toegepast.

 

AUTEURSRECHT

 

Kort geding. Verstekvonnis. Eredivisie en de daarin spelende clubs stellen dat gedaagde inbreuk maakt op hun auteursrechten, doordat hij zonder licentie, en dus zonder toestemming van eiseressen, wedstrijdbeelden vertoont in zijn café. Zij vorderen een inbreukverbod met nevenvorderingen. Gedaagde is niet verschenen.

 

Het gevorderde komt de voorzieningenrechter niet onrechtmatig of ongegrond voor. Gedaagde wordt bij verstekvonnis veroordeeld de inbreuk te staken op straffe van een dwangsom van € 1.000 met een maximum van € 15.000. Daarnaast wordt hij als de in het ongelijk gestelde partij veroordeeld in de proceskosten, aan de kant van eisers ex artikel 1019h begroot op ruim € 3.900. De rechtbank overweegt ambtshalve dat de zaak is aan te merken als ‘eenvoudig’ kort geding in de zin van de Indicatietarieven in IE-zaken en niet als ‘zeer eenvoudig’ kort geding waarvoor het liquidatietarief wordt toegepast.

 

IEPT20180411, Rb Noord-Holland, Eredivisie

 

(kopie originele vonnis)