Niet aannemelijk dat in café viermaal langs Eredivisie werd ‘gezapt’ precies toen gerechtsdeurwaarder langs kwam

Print this page 16-05-2018
IEPT20180413, Rb Rotterdam, Eredivisie

Café maakt inbreuk op auteursrechten Eredivisie: met ingebrachte processen-verbaal van is gerechtsdeurwaarder voldoende aannemelijk gemaakt dat eredivisiewedstrijden zijn vertoond zonder licentie.

 

 

AUTEURSRECHT

 

Kort geding. Eredivisie stelt dat in het café van gedaagde eredivisiewedstrijden zijn vertoond zonder de daarvoor vereiste licentie. Gedaagde betwist dit. Volgens de voorzieningenrechter heeft de Eredivisie haar stelling met de ingebrachte processen-verbaal van de gerechtsdeurwaarder echter voldoende aannemelijk gemaakt.

 

Gedaagde heeft met betrekking tot de waarnemingen van de deurwaarder nog opgemerkt dat deze moeten zijn gedaan terwijl door één van de cafébezoekers werd ‘gezapt’, als gevolg waarvan dertig seconden tot een minuut een eredivisiewedstrijd op het beeldscherm werd vertoond. Dat dit viermaal, precies op de momenten dat de deurwaarder langs kwam, acht de voorzieningenrechter niet erg waarschijnlijk. Gedaagde dient de inbreuk te staken op straffe van een dwangsom van € 500 met een maximum van € 15.000. Ook wordt hij veroordeeld in de proceskosten, aan de kant van de Eredivisie ex artikel 1019h Rv begroot op ruim € 3.000.

 

IEPT20180413, Rb Rotterdam, Eredivisie

 

(kopie originele vonnis)