Café bij verstekvonnis veroordeeld voor auteursrechtinbreuk door tonen eredivisiewedstrijden zonder licentie

Print this page 16-05-2018
IEPT20180413, Rb Rotterdam, Eredivisie II

Café bij verstekvonnis veroordeeld voor auteursrechtinbreuk door tonen eredivisiewedstrijden zonder licentie: het gevorderde komt de voorzieningenrechter niet onrechtmatig of ongegrond voor. 

 

 

AUTEURSRECHT

 

Kort geding. Verstekvonnis. Eredivisie en de daarin spelende clubs stellen dat gedaagde inbreuk maakt op auteursrechten, doordat hij zonder licentie, en dus zonder toestemming van eiseressen, wedstrijdbeelden vertoont in zijn café. Zij vorderen een inbreukverbod met nevenvorderingen. Gedaagde is niet verschenen.

 

Het gevorderde komt de voorzieningenrechter niet onrechtmatig of ongegrond voor. Gedaagde wordt bij verstekvonnis veroordeeld de inbreuk te staken op straffe van een dwangsom van € 500 met een maximum van € 15.000. Daarnaast wordt hij als de in het ongelijk gestelde partij veroordeeld in de proceskosten, aan de kant van eisers ex artikel 1019h begroot op ruim € 3.000.

 

IEPT20180413, Rb Rotterdam, Eredivisie II

 

(kopie originele vonnis)