Schadevergoeding van € 904,00 voor het niet hebben van licentie voor t.v.’s op hotelkamers

Print this page 16-05-2018
IEPT20180418, Rb Limburg, Videma v Animo

Schadevergoeding van € 904,00 voor openbaar maken televisieprogramma’s zonder licentie in hotel van Animo: in 2017 en 2016 mogelijkheid geboden om op de tien kamers van het hotel tv te kunnen kijken.

 

AUTEURSRECHT

 

Animo beheert Hotel Garni in Valkenburg. Het hotel heeft 10 kamers en vanaf januari 2016 is in al die kamers een televisie aanwezig. Ondanks veelvuldige correspondentie over en weer weigert Animo een licentie bij Videma af te nemen voor het doorgeven van televisieprogramma’s op de hotelkamers. Volgens Animo is er geen sprake is van het vertonen en/of doorgeven van televisieprogramma’s omdat zij slechts de mogelijkheid daartoe heeft gecreëerd, maar er geen of nauwelijks gebruik van de t.v.’s gemaakt wordt.

 

Gezien de correspondentie over en weer waarin Animo te kennen geeft dat zij de mogelijkheid heeft gecreëerd voor gasten om televisie te kijken dient er vanuit te worden gegaan dat in 2016 en 2017 de mogelijkheid is geboden om op de tien kamers van het hotel tv te kunnen kijken. Het staat vast dat in die jaren sprake is geweest van openbaarmaking als bedoeld in de Auteurswet. Animo weigert daarvoor een licentie af te nemen en dient daarom de door Videma geleden schade te vergoeden. De schade begroot op € 904,00 is begroot op de prijs voor een licentie zonder enige korting en komt de kantonrechter niet onredelijk voor. Hiervoor is niet relevant dat de gasten volgens Animo niet of nauwelijks daadwerkelijk tv kijken. Ook het gegeven dat tussen die programma’s door reclames worden uitgezonden, doet niet ter zake. Het gaat erom dat de auteursrechten van de diverse programmamakers beschermd dienen te worden en dat Videma die wettelijk verankerde rechten namens de programmamakers handhaaft. De vordering tot betaling van de schadevergoeding wordt toegewezen. De gevorderde veroordeling om verdere openbaarmaking te staken en de gevorderde dwangsom worden eveneens toegewezen. Animo heeft aan Videma te kennen gegeven dat zij de televisies van de kamers heeft verwijderd, doch Videma heeft, gezien de omstandigheden van dit specifieke geval, wel nog een rechtens te respecteren belang bij de vordering.

 

IEPT20180418, Rb Limburg, Videma v Animo

 

Kopie originele vonnis