Coffeeshop maakt inbreuk op auteursrechten Eredivisie door castende klanten

Print this page 14-05-2018
IEPT20180426, Rb Rotterdam, Eredivisie

Gedaagde maakt inbreuk op auteursrechten Eredivisie door zonder licentie wedstrijdbeelden te vertonen in zijn coffeeshop: dat initiatief uitgaat van klanten die de wedstrijden ‘casten’ op zijn televisie neemt niet weg dat sprake is van inbreuk.

 

 

AUTEURSRECHT

 

Kort geding. Geschil tussen Eiseres Eredivisie Media & Marketing (Eredivisie) en een coffeeshophouder. Eredivisie stelt dat gedaagde inbreuk maakt op de aan haar (en de in de Eredivisie spelende clubs) toebehorende auteursrechten, doordat hij zonder licentie wedstrijdbeelden vertoont in zijn coffeeshop. Gedaagde voert aan dat niet hij, maar zijn klanten – met abonnement - die uitzendingen bewerkstelligen door de wedstrijdbeelden via hun mobiele telefoon naar het televisietoestel van gedaagde te ‘casten’.

 

De voorzieningenrechter stelt dat vaststaat dat gedaagde niet over de vereiste licentie beschikt zodat hij inbreuk maakt op de auteursrechten van eiseressen door de wedstrijdbeelden in het openbaar te vertonen. Als het initiatief tot het vertonen van deze beelden niet uitgaat van gedaagde maar van zijn klanten, neemt dat niet weg dat sprake is van een inbreuk, zo overweegt de voorzieningenrechter. Gedaagde is de baas van zijn eigen onderneming en hij bepaalt of staat toe wat er op de televisie in zijn onderneming valt waar te nemen. Als gedaagde het abonnement te duur vindt dan is daarvoor niet de juiste oplossing dat hij niet betaalt, maar dat hij de diensten van eiseressen niet meer afneemt en evenmin toestaat dat zijn klanten deze diensten op zijn televisie in zijn, zo oordeelt de voorzieningenrechter.

 

IEPT20180426, Rb Rotterdam, Eredivisie

 

(kopie originele vonnis)