Verwarringsgevaar tussen tèespresso, teaespresso enerzijds en Tpresso anderzijds

Print this page 02-11-2018
IEPT20180518, GEU, Italytrade Srl v EUIPO

Merkenrecht. Beroep in twee zaken tegen weigering van inschrijving van de woordmerken tèespresso respectievelijk teaespresso in klasse 30 (koffie, thee, cacao en vervangers daarvan) door Italytrade SA. Het bedrijf Tpresso SA, houder van het woordmerk ‘TPRESSO’ en beeldmerk met woordelement ‘Tpresso’, had tegen beide inschrijving oppositie ingesteld. De Kamer van Beroep stelde Tpresso in het gelijk bij de oppositie, nu verwarringsgevaar aanwezig is.

 

Het beroep bij het Gerecht faalt. De beoordeling van het verwarringsgevaar moet, wat de visuele, fonetische of conceptuele overeenstemming van de conflicterende tekens betreft, stoelen op de algemene indruk die de tekens geven, met name rekening houdend met hun onderscheidende en dominerende elementen. Het Gerecht voert een vergelijking tussen de beeldmerken uit op visueel, auditief en conceptueel vlak. Geoordeeld wordt dat de merken door het bezitten van dezelfde beginletter en hetzelfde einde voor visuele overeenstemming zorgen. Dat zich extra letters bevinden in de aangevraagde merken maakt dat niet anders. Derhalve heeft de Kamer van Beroep terecht geoordeeld dat de tekens teaespresso en tèespresso visueel bovengemiddeld overeenstemmen. De extra letters zorgen bij de auditieve beoordeling ook niet voor een ander oordeel. Immers, auditief stemmen teaespresso en tèespresso in hoge mate overeen. Op conceptueel vlak wordt opgemerkt dat de term ‘presso’ het idee van ‘espresso’ zal oproepen. Dat brengt een gemiddelde mate van overeenstemming tussen de beeldmerken met zich mee.

 

Aangezien de oudere merken geen enkele betekenis hadden met betrekking tot de betrokken goederen, hebben zij een normaal onderscheidend vermogen. Dit sluit echter niet uit dat de overeenstemming van de merken en de klasse van goederen zorgt voor verwarringsgevaar. Ook het argument met betrekking tot waar de producten worden verkocht treft geen doel. De aanvrager stelde dat het feit dat de producten in winkels worden verkocht en de merken daarom door mensen kunnen worden gezien betekent dat een auditieve vergelijking irrelevant is. Dit argument wordt niet gevolgd. Bovendien is dat argument gebaseerd op de onjuiste premisse dat de tekens visueel verschillen, wat in deze zaak niet het geval is.

 

De slotconclusie is dat de Kamer van Beroep terecht heeft geoordeeld dat ten aanzien van de gemiddelde consument sprake is van verwarringsgevaar.

 

T-67/17 – ECLI:EU:T:2018:284 (tèespresso)

 

T-68/17 – ECLI:EU:T:2018:283 (teaespresso)