HvJEU: rode schoenzool Louboutin is geldig merk

Print this page 12-06-2018
IEPT20180612, HvJEU, Louboutin v Van Haren

(Met dank aan Jesse Hofhuis, Hofhuis Alkema Groen en Thierry van Innis, Van Innis & Delarue)

 

Een op de zool van een hooggehakte schoen aangebrachte kleur, is geen nietig merk op basis van artikel 3 lid 1 sub e Merkenrichtlijn 2008: een dergelijk teken bestaat niet uitsluitend uit de “vorm” in de zin van deze bepaling.

 

MERKENRECHT

 

Van Haren verkoopt in 2012 damesschoenen met een rode zool. Volgens Louboutin, een ontwerper van (exclusieve) damesschoenen met rode zool, maakt van Haren hiermee inbreuk op haar Benelux merkeninschrijving:

 

louboutinrood.jpg

 

De rechtbank Den Haag besluit een prejudiciële vraag aan het HvJEU te stellen:

“is begrip “vorm” in artikel 3 lid 1e onder iii Merkenrichtlijn beperkt is tot driedimensionale eigenschappen van de waar of ziet deze bepaling mede op andere eigenschappen van de waar zoals kleur?”  (IEPT20160309), maar zie ook het tussenvonnis van deze rechtbank (IEPT20150401).

 

Uit het perscommuniqué: "In zijn arrest van vandaag is het Hof van oordeel dat de betekenis van het begrip „vorm”, bij gebreke van een definitie ervan in de richtlijn, moet worden bepaald in overeenstemming met de in de omgangstaal gebruikelijke betekenis ervan. Het Hof wijst erop dat uit de gebruikelijke betekenis van deze term niet volgt dat een kleur als zodanig, zonder ruimtelijke afbakening, een vorm kan zijn.

 

Voorts speelt de vorm van de waar of van een deel van de waar weliswaar een rol bij de ruimtelijke afbakening van de kleur, maar kan niet worden geoordeeld dat een teken uit die vorm bestaat wanneer met de merkinschrijving niet wordt beoogd die vorm te beschermen maar enkel de toepassing van een kleur op een specifieke plaats van deze waar.

 

In casu betreft het merk niet een specifieke vorm voor een zool van schoenen met hoge hakken, aangezien in de omschrijving van dit merk uitdrukkelijk erop wordt gewezen dat de contouren van de schoen geen deel uitmaken van dit merk maar slechts zijn bedoeld om de positie van de aangevraagde rode kleur duidelijk te maken.

 

Het Hof voegt daaraan toe dat een teken zoals dat waar het hier om gaat niet kan worden beschouwd als een teken dat „uitsluitend” bestaat uit de vorm wanneer dit teken voornamelijk bestaat uit een kleur die wordt gepreciseerd door middel van een internationaal erkende identificatiecode."

 

IEPT20180612, HvJEU, Louboutin v Van Haren

 

C-163/16 - ECLI:EU:C:2018:423