Afbeelding van modelaanvraag moet het mogelijk maken dat model duidelijk te identificeren

Print this page 05-07-2018
IEPT20180705, HvJEU, Jägermeister v EUIPO

Afbeelding van model waarvoor om inschrijving wordt verzocht moet het ex artikel 36(1) Gemeenschapsmodellenverordening mogelijk maken om dat model duidelijk te identificeren.

 

MODELRECHT

 

Hogere voorziening tegen het arrest van het Gerecht EU van 9 februari 2017 (IEPT20170209), waarin werd geoordeeld dat het EUIPO de inschrijving van twee modellen voor “bekers” uit klasse 07.01 terecht had geweigerd, omdat op basis van de modellen niet kon worden vastgesteld of om bescherming werd verzocht voor de beker, de fles of een combinatie van beiden. De hogere voorziening wordt afgewezen. Volgens Jägermeister heeft het Gerecht artikel 36(1) van de Gemeenschapsmodellenverordening onjuist uitgelegd.

 

Het Hof van Justitie EU oordeelt dat uit de bewoordingen van artikel 36(1) Gemeenschapsmodellenverordening blijkt dat de afbeelding van het model waarvoor om inschrijving wordt verzocht, het mogelijk moet maken om dat model duidelijk te identificeren. De letterlijke uitlegging van het artikel wordt bevestigd door de teleologische uitlegging daarvan. Het vereiste van grafische voorstelling heeft in het bijzonder het doel het doel het model zelf af te bakenen om te bepalen wat precies de bescherming is die het ingeschreven model de houder ervan verleent. Ook het stelsel van het gemeenschapsmodel dat uit de Gemeenschapsmodellenverordening voortvloeit bevestigd deze uitleg, door te vereisen dat de afbeelding van een model waarvoor om inschrijving wordt verzocht het mogelijk maakt om dit model duidelijk te identificeren. De uitleg wordt ook door een contextuele uitleg bevestigd.

 

IEPT20180705, HvJEU, Jägermeister v EUIPO

 

C-217/17 P - ECLI:EU:C:2018:534