Geen auteursrechtinbreuk op, of slaafse nabootsing van vrachtwagenblokkeringssysteem

Print this page 13-07-2018
IEPT20180711, Rb Den Haag, Stertil v LSI

Vrachtwagenblokkeringssysteem Powerlock maakt wegens afwijkende totaalindruk geen inbreuk op auteursrecht Combilok: slechts de geïntegreerde wielgeleiding en het huis van de blokkeerarm zijn mogelijk zelfstandig auteursrechtelijk beschermde trekken, de geïntegreerde wielgeleiding en het huis van de blokkeerarm van de Powerlock wijken af van die van de Combilok, Combilok wegens mate van technische bepaaldheid bovendien slechts beperkt auteursrechtelijk beschermd. Geen sprake van slaafse nabootsing: voor zover sprake is van eigen plaats op de markt heeft LSI alles gedaan wat mogelijk en nodig is om verwarringsgevaar te voorkomen zonder dat de functionaliteit in het geding komt.  

 

AUTEURSRECHT - SLAAFSE NABOOTSING

 

Stertil en LSI zijn beide aanbieders van producten die het veilig laden en lossen van vrachtwagens faciliteren. De producten waar het in deze zaak om gaat, de Powerlock en de Combilok, voorkomen dat een vrachtwagen tijdens het laden en lossen bij een 'dock' (laadperron) van een distributiecentrum vroegtijdig wegrijdt. De beschermingsduur van de octrooien van Stertil voor verschillende uitvoeringsvormen van de systemen is verlopen. Stertil stelt in de onderhavige procedure dat de Powerlock van LSI inbreuk maakt op het auteursrecht van de Combilok en dat LSI onrechtmatig handelt nu de Powerlock onnodig veel op de Combilok lijkt.

 

Volgens de rechtbank is van inbreuk echter geen sprake. Daartoe wordt overwogen dat de vormgeving van de Combilok grotendeels functioneel bepaald. Slechts de geïntegreerde wielgeleiding en het huis van de blokkeerarm zijn mogelijk zelfstandig auteursrechtelijk beschermde trekken. Nu de geïntegreerde wielgeleiding en het huis van de blokkeerarm van de Powelock afwijken, is van inbreuk - mede gelet op de beperkte beschermingsomvang - naar het oordeel van de rechtbank geen sprake.  

 

Ook van slaafse nabootsing is volgens de rechtbank geen sprake. Voor zover sprake is van eigen plaats op de markt en de in het kader van het auteursrecht genoemde verschillende vormgeving van de geïntegreerde wielgeleiding en het huis van de blokkeerarm al niet aan verwarringsgevaar in de weg zouden staan, heeft LSI alles gedaan wat mogelijk en nodig is om verwarringsgevaar te voorkomen zonder dat de functionaliteit in het geding komt. Het anders vormgeven van de blokkeerarm of het geleideprofiel hebben evenals het aanpassen van de maatvoering technische implicaties waardoor de functionaliteit van het systeem in het geding komt, zo oordeelt de rechtbank.

 

IEPT20180711, Rb Den Haag, Stertil v LSI

 

ECLI:NL:RBDHA:2018:8428