Verstekvonnis inzake inbreuk modelrechten Xplorys

Print this page 06-08-2018
IEPT20180725, Rb Den Haag, Xplorys v 3 E Tekstil

Verstekvonnis: gebod om inbreuk op modelrechten Xplorys te staken. Proceskostenveroordeling volgens liquidatietarief: kostenoverzicht niet bij dagvaarding opgenomen (zoals vereist in verstekprocedure), leveringsbevestigingen van e-mail en fax onvoldoende om te kunnen aannemen dat gedaagde kennis heeft kunnen nemen van inhoud berichten, ook indien gedaagde wel kennis heeft genomen van kostenoverzicht was dat niet eerder dan 24 uur voor de zitting, waardoor gedaagde geen tijdige verschijning meer kan realiseren om hier verweer tegen te voeren.

 

MODELRECHTHANDHAVING - PROCESKOSTEN

 

Deze zaak betreft een verstekvonnis inzake modelrechten van Xplorys. De voorzieningenrechter is, nu gedaagde niet in een lidstaat van de EU is gevestigd terwijl eiseres in Nederland is gevestigd, voor zover eiseres haar vordering primair heeft gebaseerd op inbreuk op de in de dagvaarding vermelde Gemeenschapsmodel op de voet van de artikelen 80, 81 en 82 lid 2 GMoV  bevoegd tot kennisname van het geschil. De bevoegdheid strekt zich uit over de gehele Europese Unie. Aangezien het gevorderde de voorzieningenrechter niet onrechtmatig of ongegrond voorkomt wordt het inbreukverbod toegewezen. De proceskostenveroordeling is volgens liquidatietarief, omdat het kostenoverzicht niet bij de dagvaarding is opgenomen, terwijl dat wel vereist is in verstekzaken. Dat er leveringsbevestigingen zijn van e-mails en faxen aan gedaagde is onvoldoende om aan te kunnen nemen dat gedaagde kennis heeft kunnen nemen van de inhoud van die berichten. En zelfs als gedaagde wel kennis zou hebben genomen van de berichten is het kostenoverzicht te laat ingediend, aangezien hij in die situatie niet eerder dan 24 uur voor de zitting hiervan kennis heeft kunnen nemen. Dat is te laat, aangezien gedaagde in het buitenland gevestigd is (Turkije) en op dat moment in redelijkheid geen tijdige verschijning in de procedure zou kunnen realiseren om verweer te voeren.

 

IEPT20180725, Rb Den Haag, Xplorys v 3 E Tekstil

 

ECLI:NL:RBDHA:2018:9147