Uitspraken Asscher over camping Fort Oranje ook volgens het hof niet onrechtmatig

Print this page 02-08-2018
IEPT20180731, Hof Den Haag, Fort Oranje v De Staat

Uitspraken (voormalig) Minister Asscher over camping Fort Oranje niet onrechtmatig: maatschappelijk belang om gebrek aan transparantie omtrent ernstige misstanden op de camping te benoemen, niet gesteld of gesuggereerd dat de camping zelf strafrechtelijk verwijtbaar of anderszins onrechtmatig handelt, verwijt vindt steun in de feiten.

 

PUBLICATIE

 

Hoger beroep tegen (IEPT20170508), waarin de voorzieningenrechter oordeelde dat uitspraken van toenmalig minister Asscher over camping Fort Oranje niet onrechtmatig waren jegens eisers omdat het merendeel van de  uitlatingen niet op eisers zelf zag, maar op misstanden op de camping, en de uitlating die wel op eisers zag (verwijt van gebrek aan transparantie) voldoende steun vindt in de feiten en daarmee niet onrechtmatig is. Het hoger beroep zit op dit laatste oordeel. Het hof wijst het hoger beroep echter af.  

 

Het hof overweegt hiertoe dat sprake is van een maatschappelijk belang om het gebrek aan transparantie omtrent de ernstige misstanden op de camping te benoemen, dat niet gesteld of gesuggereerd dat de camping zelf strafrechtelijk verwijtbaar of anderszins onrechtmatig handelt, en dat het verwijt voldoende steun vindt in de feiten nu vast staat dat Fort Oranje de politie de vrije toegang tot de camping had ontzegd, met uitzondering van gevallen dat op vertoon van legitimatie het doel van het verzoek werd gemeld en noodgevallen.

 

IEPT20180731, Hof Den Haag, Fort Oranje v De Staat

 

ECLI:NL:GHDHA:2018:1792