Merken Jaguar normaal gebruikt voor waren in klasse 18, waardoor oppositie tegen in die klasse ingeschreven Jaguar-beeldmerk alsnog wordt toegewezen

Print this page 02-08-2018
IEPT20180731, Hof Den Haag, Jaguar v Compagnia Del Viaggio
(Met dank aan Maarten Haak, Hoogenraad & Haak)

Voldoende onderbouwd dat woordmerk en beeldmerk van Jaguar normaal zijn gebruikt voor de waren in klasse 18 (lederwaren), zodat deze alsnog moeten worden betrokken in de vergelijking met het bestreden Jaguar- beeldmerk. Oppositie  toegewezen: grote mate van visuele overeenstemming door identiek dominant woordelement (Jaguar) hetgeen bij het beeldmerk wordt versterkt door een afgebeelde springende jaguar, ook auditief en begripsmatig sprake van grote overeenstemming, waren deels identiek en deels in hoge mate soortgelijk, hierdoor is - temeer nu de merken van Jaguar grote bekendheid genieten - sprake van verwarringsgevaar.

 

MERKENRECHT

 

Verzoek van Jaguar om de beslissing van het BBIE te bekrachtigen voor zover de inschrijving van het afgebeelde beeldmerk in oppositie is geweigerd, en voor het overige te vernietigen om alsnog te beslissen dat het merk niet kan worden ingeschreven door een aantal waren in klasse 18 (lederwaren). Het Bureau oordeelde dat het woordmerk en het bekende beeldmerk van Jaguar in de relevante periode (4 juli 2008-4 juli 2013) niet normaal zijn gebruikt voor de desbetreffende waren,  waardoor het bureau haar beoordeling slechts heeft gebaseerd op een later ingeschreven merk (waarvoor de gebruiksplicht nog niet gold). Op grond van dit merk is de oppositie deels toegewezen. Jaguar betoogt dat zij het woordmerk en het beeldmerk in de relevante periode wel degelijk normaal zijn gebruikt voor de desbetreffende waren.

 

Het hof overweegt na bespreking van de standaardarresten over normaal gebruik dat de door Jaguar ingebrachte stukken (waaronder brochures) in onderlinge samenhang bezien, voldoende zijn om daaruit te concluderen dat in de relevante periode een daadwerkelijk en afdoende gebruik van de merken heeft plaatsgevonden. In dit kader wordt onder meer overwogen dat ook zonder aanbrenging op de waren sprake kan zijn van zodanig gebruik van een teken dat er een verband ontstaat tussen het teken en de waren. Met het gebruik van het woordmerk JAGUAR op de brochures wordt naar het oordeel van het hof in elk geval een verband opgeroepen met de artikelen in de brochure. Ook de gebruiksbewijzen van na juli 2013 leveren een bevestiging op dat het gebruik van de Benelux-merken gedurende de relevante periode normaal is geweest. Het woordmerk en beeldmerk worden dus alsnog betrokken in de vergelijking met het bestreden merk, waarna de oppositie alsnog wordt toegewezen.

 

Het hof oordeelt namelijk dat sprake is van een grote mate van visuele overeenstemming door de identieke woordelementen (Jaguar), hetgeen nog wordt versterkt door een afgebeelde springende jaguar. Ook auditief en begripsmatig is volgens het hof sprake van grote overeenstemming. Vervolgens wordt geoordeeld dat de waren deels identiek en deels in hoge mate soortgelijk zijn. Gelet hierop is - temeer nu de merken van Jaguar grote bekendheid genieten - sprake van verwarringsgevaar. De oppositie wordt derhalve alsnog toegewezen.

 

IEPT20180731, Hof Den Haag, Jaguar v Compagnia Del Viaggio

 

ECLI:NL:GHDHA:2018:2669