Geen inbreuk op Uniebeeldmerk Saepio nu diensten niet soortgelijk zijn en het merk niet bekend is

Print this page 01-08-2018
IEPT20180731, Hof Den Haag, Saepio

Terecht geoordeeld dat geen sprake is van inbreuk op Uniebeeldmerk Saepio omdat de diensten waarvoor geïntimeerde het teken gebruikt (beveiligingsdiensten) niet identiek of soortgelijk zijn aan de waren waarvoor het merk is ingeschreven (kleding, schoeisel en hoofddeksels): onvoldoende onderbouwd dat sprake is van inbreuk ex artikel 9 lid 2 sub c Uniemerkenveroordeling (waarbij van soortgelijkheid geen sprake hoeft te zijn). Ook onrechtmatig handelen onvoldoende onderbouwd.

 

MERKENRECHT - ONRECHTMATIGE DAAD

 

Saepio is een aanbieder van onder meer beveiligingsdiensten, en is houdster van het afgebeelde Uniebeeldmerk, dat is geregistreerd voor waren in klasse 25 (kleding, schoeisel en hoofddeksels). Voor beveiligingsdiensten is het merk niet gedeponeerd. Geïntimeerde biedt eveneens beveiligingsdiensten aan.  Op zijn website stond op 2 pagina’s een Romeinse helm afgebeeld. Volgens Saepio is hiermee sprake van merkinbreuk dan wel onrechtmatig handelen. De rechtbank oordeelde (IEPT20150204) echter dat van merkinbreuk geen sprake was, omdat de diensten waarvoor geïntimeerde het teken gebruikt (beveiligingsdiensten) niet identiek of soortgelijk zijn aan de waren waarvoor het merk is ingeschreven. Ook van onrechtmatig handelen is volgens de rechtbank geen sprake.

 

Saepio stelt dat de rechtbank hiermee heeft miskend dat Saepio een bekend merk is. Het hof overweegt dat Saepio hier kennelijk mee betoogt dat sprake is van merkinbreuk als bedoeld in art. 9 lid 2 onder c Uniemerkenverordening (waarbij van soortgelijkheid geen sprake hoeft te zijn). Volgens het hof is echter onvoldoende onderbouwd dat van een dergelijke bekendheid sprake is, en is eveneens onvoldoende gesteld dat door het gebruik van het teken door geïntimeerde ongerechtvaardigd voordeel wordt gehaald uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het Uniemerk. Het hof onderschrijft ook het oordeel van de rechtbank inzake het onrechtmatig handelen, en bekrachtigt het vonnis.      

 

IEPT20180731, Hof Den Haag, Saepio

 

ECLI:NL:GHDHA:2018:1827