WijKopenAutos maakt inbreuk op woordmerk van Dealerdirect door gebruik van de woorden ‘Ik wil van mijn auto af’

Print this page 16-08-2018
IEPT20180809, Rb Overijssel, Dealerdirect v WijKopenAutos

Spoedeisend belang bij stakingsvordering samengesteld woord-/beeldmerk IKWILVANMIJNAUTOAF.NL ontbreekt: twintig maanden laten verstrijken tussen eerste sommatie en instellen kort geding. Wel spoedeisend belang bij stakingsvordering met betrekking tot in maart 2018 ingeschreven woordmerk IKWILVANMIJNAUTOAF: nieuw spoedeisend belang ontstaan. Voorzieningenrechter gaat uit van geldigheid merk IKWILVANMIJNAUTOAF: niet volledig beschrijvend, woordmerk is ingeburgerd, niet gebleken dat merk reeds is verwaterd. Inbreuk ex artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE op het woordmerk IKWILVANMIJNAUTOAF door gebruik ‘ik wil van mijn auto af’ op website WijKopenAutos: merk en teken stemmen overeen en worden gebruikt voor soortgelijke waren, in ieder geval indirect verwarringsgevaar aanwezig, voldoende onderbouwd dat verwarring zich ook daadwerkelijk voordoet.

 

SPOEDEISEND BELANG - MERKENRECHT

 

Kort geding tussen Dealerdirect (ikwilvanmijnautoaf.nl) en gedaagde WijKopenAutos over het gebruik van de woorden ‘ik wil van mijn auto af’ op de website van laatstgenoemde. Dealerdirect is houdster van meerdere merkinschrijvingen.

 

De voorzieningenrechter overweegt dat het spoedeisend belang bij de stakingsvordering omtrent de gestelde inbreuk op het samengesteld Uniewoord-/beeldmerk IKWILVANMIJNAUTOAF.NL ontbreekt nu Dealerdirect  twintig maanden heeft laten verstrijken tussen de eerste sommatie en instellen van het kort geding.  Bij behandeling van de gestelde inbreuk op het in maart 2018 ingeschreven Benelux woordmerk IKWILVANMIJNAUTOAF is volgens de voorzieningenrechter echter een nieuw spoedeisend belang ontstaan.  Dealerdirect heeft voldoende voortvarend opgetreden tegen het door haar gestelde inbreukmakende handelen van WijKopenAutos ten aanzien van het woordmerk, zo oordeelt de voorzieningenrechter.

 

De voorzieningenrechter gaat uit van de geldigheid van het merk IKWILVANMIJNAUTOAF, waartegen WijKopenAutos een vordering tot nietigverklaring/vervallenverklaring heeft ingediend bij het BBIE. De voorzieningenrechter acht het woordmerk echter niet volledig beschrijvend, en overweegt daarnaast dat het woordmerk door intensief en consequent gebruik in de markt sinds 2006 een zekere bekendheid heeft verworven. Door het marktaandeel van het woordmerk, de gestelde reclamebestedingen, de gevoerde handelsnaam ‘ikwilvanmijnautoaf.nl’ en de duur van het gebruik van het woordmerk, is het onderscheidend vermogen van het woordmerk naar voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter ingeburgerd.

 

In het kader van de inbreukvraag wordt geoordeeld dat sprake is van inbreuk ex artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE. Overwogen wordt dat merk en teken overeen stemmen en worden gebruikt voor soortgelijke waren, waardoor in ieder geval indirect verwarringsgevaar aanwezig is. Het in aanmerking komende publiek zal kunnen denken dat de diensten van WijKopenAutos gekoppeld zijn aan de diensten van Dealerdirect, dan wel dat WijKopenAutos en Dealerdirect op enigerlei wijze zijn verbonden, zo concludeert de voorzieningenrechter. Daarnaast is volgens de voorzieningenrechter voldoende onderbouwd dat verwarring zich ook daadwerkelijk voordoet. WijKopenAutos dient iedere inbreuk op het woordmerk ‘ik wil van mijn auto af’ te  staken en gestaakt te houden.

 

IEPT20180809, Rb Overijssel, Dealerdirect v WijKopenAutos

 

ECLI:NL:RBOVE:2018:2957