Auteursrechtinbreuk door persfoto’s Veronica te publiceren nadat Wetransfer link in beeld kwam in livestream Beelen

Print this page 11-09-2018
IEPT20180827, Rb Amsterdam, Rutten v RF Mediaproducties

Radiofreak.nl dient fotograaf € 1.500 schadevergoeding te betalen wegens auteursrechtinbreuk door foto’s gemaakt in het kader de overstap van Giel Beelen naar Veronica - waartoe toegang werd verkregen doordat de link van de Wetransfer-map in beeld kwam tijdens een livestream van Beelen - openbaar te maken: foto’s waren niet openbaar gemaakt door rechthebbende, geen toestemming voor openbaarmaking.

 

AUTEURSRECHT

 

Tijdens een livestream van Giel Beelen van augustus vorig jaar kwam kort een mail in beeld met daarin een link naar een Wetransfermap met foto’s van Giel Beelen in het kader van zijn - toen nog niet aangekondigde - overstap naar Veronica. RF Mediaproducties heeft de url gekopieerd, waardoor zij toegang kreeg tot de foto’s en bracht de scoop, inclusief een aantal van de foto’s op de website radiofreak.nl. De maker van de foto’s, professioneel fotograaf William Rutten stelt dat hiermee sprake is van inbreuk op zijn auteursrecht.

 

De kantonrechter oordeelt inderdaad sprake is auteursrechtinbreuk. Met het kortstondig zichtbaar zijn van deze enkele link is geen sprake van een openbaarmaking van de foto's met toestemming van de auteursrechthebbende. Daarbij geldt dat Giel Beelen geen rechthebbende is. Er was dus sprake van nog niet (rechtmatig) openbaar gemaakte foto's. Nu de foto’s - zonder toestemming van Rutten - op radiofreak.nl openbaar zijn gemaakt, is sprake van inbreuk.

 

De gevorderde schadevergoeding wordt deels toegewezen. De kantonrechter overweegt onder meer dat de omstandigheid dat de beoogde reclamecampagne van Talpa door de inbreuk om zeep geholpen, geen onderdeel van dit geschil vormt. Ook het bestaan van reputatieschade geleden doordat onbewerkt materiaal is gepubliceerd is naar het oordeel van de kantonrechter onvoldoende onderbouwd. Voor de begroting van de schade dient te worden aangesloten bij het forfaitaire tarief, zo oordeelt de kantonrechter. Nu het gaat hier om spraakmakende foto's met een op dat moment hoog exclusief gehalte acht de kantonrechter de standaard tarievenlijst waar RF Mediaproducties een beroep op doet, niet van doorslaggevende betekenis en wordt een schadevergoeding van € 1.500 toegewezen. Daarnaast wordt RF Mediaproducties veroordeeld in de proceskoten, aan de zijde van Rutten begroot op € 628.

 

IEPT20180827, Rb Amsterdam, Rutten v RF Mediaproducties

 

(kopie originele vonnis)