Inbreuk op merkenrecht DW door invoeren en verhandelen namaakhorloges

Print this page 04-10-2018
IEPT20180829, Rb Den Haag, DW v ITG

Inbreuk op merkenrecht DW door invoeren en verhandelen horloges: in het licht van concrete, met stukken onderbouwde stellingen van DW is onvoldoende gemotiveerd betwist dat sprake is van namaakhorloges.

 

MERKENRECHT

 

Merkhouder Daniel Wellington (DW) stelt dat ITG en TT inbreuk maken op haar merkenrecht door het invoeren en verhandelen van namaakhorloges. DW heeft ten aanzien van haar stelling dat de horloges namaak zijn, onder meer aangevoerd dat de verzender een niet bestaand bedrijf is, het verpakkingsmateriaal verschilt, de banden van inferieure kwaliteit zijn, en dat de serienummers verschillen.

 

In het licht van bovengenoemde concrete stellingen, die nagenoeg alle met foto’s en/of stukken uit de administratie zijn onderbouwd, in onderling verband bezien, hebben ITG en TT onvoldoende gemotiveerd betwist dat sprake is van namaakhorloges, zo oordeel de rechtbank.

 

IEPT20180829, Rb Den Haag, DW v ITG

 

ECLI:NL:RBDHA:2018:11730