Geen schorsing concurrentiebeding

Print this page 03-10-2018
IEPT20180830, Rb Overijssel, Zinkunie

Concurrentiebeding eiser  geldig: niet in te zien dat het in de loop der tijd daadwerkelijk zwaarder is gaan drukken bij gebrek aan wezenlijke verandering aan zijn functie. Geen schorsing concurrentiebeding: Zinkunie heeft groot belang bij handhaving concurrentiebeding nu eiser beschikt over cruciale informatie over prijsopbouw Zinkunie en klantenbestand, geen noodzaak eiser om dienstverband bij Zinkunie op te zeggen, dit was zijn eigen keuze, eiser in staat geacht om binnen redelijke termijn elders dan bij Apok (concurrent Zinkunie) baan te vinden. Concurrentiebeding beperkt van drie naar twee jaar gelet op concurrentiebeding voormalig directeur dat ook twee jaar duurt.

 

CONCURRENTIEBEDING

 

Eiser is op 19 juli 2004 in dienst getreden bij Zinkunie in de functie van filiaalleider. In de schriftelijke arbeidsovereenkomst is een concurrentiebeding opgenomen. Uiteindelijk kreeg eiser een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. In december 2017  heeft eiser zijn arbeidsovereenkomst opgezegd en is in dienst getreden bij Dasco, waarbij eiser aanzienlijk meer zou gaan verdienen. Vervolgens is hij bij Apok in dienst getreden voor een salaris dat € 2.700 hoger was dan zijn laatst verdiende salaris bij Zinkunie. Eiser vordert nu dat wordt geoordeeld dat er geen concurrentiebeding bestaat c.q. dat hij niet is gebonden aan een concurrentiebeding. De vorderingen worden afgewezen.

 

De kantonrechter oordeelt dat het concurrentiebeding geldig is, aangezien het schriftelijk is overeengekomen en niet is in te zien dat het in de loop der tijd daadwerkelijk zwaarder is gaan drukken. De functie van eiser is gedurende het gehele dienstverband bij Zinkunie namelijk niet ingrijpend gewijzigd. Het concurrentiebeding wordt niet geschorst. Hierbij wordt overwogen dat Zinkunie een groot belang heeft bij de handhaving van het beding, nu eiser beschikt over cruciale informatie over prijsopbouw van Zinkunie en het klantenbestand. Ook wordt overwogen dat er voor eiser geen noodzaak was om zijn dienstverband bij Zinkunie op te zeggen. Dit was zijn eigen keuze. Eiser wordt ook in staat geacht om binnen een redelijke termijn elders dan bij Apok een baan te vinden. Het concurrentiebeding wordt wel beperkt in duur van drie naar twee jaar. Hierbij wordt in aanmerking genomen dat de voormalig directeur ten aanzien van zijn managementovereenkomst met Zinkunie een concurrentiebeding van twee jaren is overeengekomen, acht de kantonrechter het naar voorshands oordeel in het geval van eiser redelijk om eveneens uit te gaan van een duur van twee jaren.

 

IEPT20180830, Rb Overijssel, Zinkunie

 

ECLI:NL:RBOVE:2018:3342