Magic Leaf bij onmiddellijk voorziening bevolen aanbieden inbreukmakende grinders te staken

Print this page 14-09-2018
IEPT20180907, Rb Amsterdam, Leidseplein Beheer v Magic Leaf
(Met dank aan L. Bakers en A.M.C. Sitsen, BINGH Advocaten)

Magic Leaf bij onmiddellijke voorziening ex artikel 1019e lid 2 Rv bevolen om inbreuk op merkenrecht The Bulldog te staken bij aanbieden grinders.

 

MERKENRECHT

 

Beschikking inzake verzoekschrift Leidseplein Beheer tot het treffen van een onmiddellijke voorziening bij voorraad zonder oproeping van Magic Leaf ex artikel 1019e Rv. Volgens verzoekers maakt Magic Leaf inbreuk op haar merkenrecht door het zonder toestemming verkopen van grinders (vermalers van wiettoppen) die  zijn voorzien van een teken dat nagenoeg identiek is aan het hierboven weergegeven beeldmerk. De inbreukmakende producten zijn volgens verzoekers verkrijgbaar in de eigen winkels van Magic Leaf en worden eveneens aan wederverkopers aangeboden. Leidseplein c.s. hebben Magic Leaf hierop aangesproken, maar Magic Leaf bleef de producten verkopen.

 

Het verzoek om een onmiddellijke voorziening bij voorraad te verkrijgen als bedoeld in artikel 1019e Rv is toewijsbaar, zo oordeelt de voorzieningenrechter. Magif Leaf wordt bevolen om iedere inbreuk op het merkenrecht van verzoekers te staken en gestaakt te houden, op straffe van een dwangsom.

 

IEPT20180907, Rb Amsterdam, Leidseplein Beheer v Magic Leaf

 

(kopie originele beschikking)