Silvercrest scheerapparaat van Lidl maakt geen inbreuk op auteursrecht Philips

Print this page 10-10-2018
IEPT20181010, Rb Den Haag, Philips v Lidl

Rechtbank onbevoegd kennis te nemen van vorderingen tegen Lidl Stiftung en Lidl Kompernaß: Lidl Stiftung heeft geen woonplaats op het grondgebied van Nederland als bedoeld in artikel 4 lid 1 Brussel 1 bis-Vo , onvoldoende onderbouwd zij zijn betrokken bij onrechtmatig handelen waarbij het schadebrengende feit ex artikel 7 lid 2 zich in Nederland heeft voorgedaan, Lidl Nederland heeft geen woonplaats in het arrondissement Den Haag zodat bevoegdheid niet op grond van artikel 8 lid 1 kan worden aangenomen. Vorderingen gericht op inbreuk of onrechtmatig handelen door Lidl Nederland buiten Nederland, op feitelijke gronden afgewezen: gelet op gemotiveerde betwisting onvoldoende onderbouwd dat Lidl Nederland buiten Nederland betrokken is bij verhandeling Silvercrest. Philips kan zich niet beroepen op auteursrecht op Arcitec scheerapparaat: onvoldoende onderbouwd dat de Artitec als afkomstig van haar openbaar is gemaakt ex artikel 8 Aw, ontwerper was in dienst bij Philips International zodat het auteursrecht ex artikel 7 Aw aan haar toekomt, geen geldige overdracht van deze auteursrechten nu “Deed of assignment” niet door Philips International is ondertekend. ST3D auteursrechtelijk beschermd: voldoende vrije en creatieve ontwerpkeuzes in vorm, verwerking aan/uit knop, kleur- en materiaalkeuze en inkeping aan de achterzijde. Silvercrest scheerapparaat maakt geen inbreuk op de ST3D: veel van de overeenkomsten zien op niet auteursrechtelijk beschermde elementen, overige elementen wegen niet op tegen verschil in vorm, contouren, inkeping, ribbels en matte versus glanzende effect. Geen sprake van slaafse nabootsing: ST3D werd niet meer door Philips op de markt gebracht ten tijde van marktintroductie Silvercrest.

 

JURISDICTIE - IE-GOEDERENRECHT - AUTEURSRECHT - SLAAFSE NABOOTSING

 

Bodemprocedure. Zie eerder het vonnis in kort geding (IEPT20160810). Philips stelt dat LidI door het op de markt brengen van de Silvercrest (rechts) inbreuk maakt op haar auteursrecht op de auteursrechten op de ST3D (midden), dan wel de Arcitec (links) scheerapparaten. Daarnaast betreft de Silvercrest volgens Philips een slaafse nabootsing van de ST3D.

 

De rechtbank verklaart zich onbevoegd kennis te nemen van de vorderingen jegens Lidl Stiftung en Lidl Kompernaß. Ook de vorderingen jegens Lidl Nederland worden afgewezen. Philips kan volgens rechtbank niet worden gezien als de rechthebbende met betrekking tot de Arcitec nu onvoldoende is onderbouwd dat deze als afkomstig van haar openbaar is gemaakt in de zin van artikel 8 Aw. Nu de ontwerper in dienst was bij Philips International komt het auteursrecht ex artikel 7 Aw toe aan Philips International (dat geen partij is in de procedure). Van een geldige overdracht van deze auteursrechten is naar het oordeel van de rechtbank geen sprake nu de ingebrachte “Deed of assignment” niet door Philips International is ondertekend.

 

Philips kan zich wel beroepen op het auteursrecht op de ST3D, welke naar het oordeel van de rechtbank auteursrechtelijk beschermd is. Hoewel de ST3D overeenkomsten vertoont met het relevante vormgevingserfgoed (waaronder de Arcitec) zijn voldoende vrije en creatieve ontwerpkeuzes gemaakt in de vorm, verwerking aan/uit knop, kleur- en materiaalkeuze en inkeping aan de achterzijde. Van auteursrechtinbreuk door Lidl is naar het oordeel van de rechtbank echter geen sprake. Veel van de overeenkomsten zien op niet auteursrechtelijk beschermde elementen, en de overige overeenkomsten wegen niet op tegen verschil in vorm, contouren, inkeping, ribbels en matte versus glanzende effect, zo overweegt de rechtbank.

 

Ook van slaafse nabootsing is naar het oordeel van de rechtbank geen sprake. Tussen partijen is niet in geschil dat de Silvercrest in juni 2016 in Nederland op de markt is gebracht en dat de ST3D op dat moment niet meer door Philips in Nederland op de markt werd gebracht. Indien een product niet meer door de producent wordt aangeboden, kan niet worden gezegd dat dat product een zodanig eigen gezicht op de markt heeft, dat nabootsing daarvan een onrechtmatige daad in de vorm van oneerlijke mededinging oplevert, zo concludeert de rechtbank die op grond van het bovenstaande de vorderingen afwijst onder veroordeling van Philips in de proceskosten van ruim € 41.000. 

 

IEPT20181010, Rb Den Haag, Philips v Lidl

 

ECLI:NL:RBDHA:2018:12254