Pamfletten 'Mein Kampf' niet beledigend in context publieke debat

Print this page 08-11-2018
IEPT20181025, Hof Amsterdam, Pamfletten Mein Kampf

Hof vernietigt vonnis rechtbank: vrijspraak voor openbare belediging van antiquair door op het etalageraam van zijn antiquariaat pamfletten te hangen met racistische teksten: verdachte heeft maatschappelijk debat op gang willen brengen met behulp van de teksten, verdachte is niet onnodig kwetsend te werk gegaan, in die context is opzettelijke, openbare belediging niet bewezen. 

 

STRAFRECHT

 

Verdachte, woordvoerder van de vereniging van Antifascistische oud-verzetsstrijders Nederland, heeft verschillende pamfletten op de etalageruit van aangever geplakt. Op één van deze pamfletten is een verbodsbord getekend met daarin de tekst Mein Kampf. Op de overige pamfletten stonden de teksten: 'VERBODEN', 'voor JODEN', 'voor NEGERS' en 'voor MOSLIMS'. Deze pamfletten zijn op de ruit geplakt om de reden dat aangever in het bezit gekomen is van een exemplaar van 'Mein Kampf' en deze te koop aanbood in zijn antiquariteitenwinkel. De verdachte is in eerste aanleg veroordeeld tot een geldboete van

€ 300,- subsidiair 6 dagen vervangende hechtenis. Dit nu de pamfletten beledigend zijn voor de eigenaar van het antiquariaat. 

 

Het hof overweegt dat de pamfletten in beginsel beledigend en discriminatoir zijn jegens aangever en dat de opzet van verdachte tevens gericht moet zijn geweest op belediging van aangever. Het hof relativeert het beledigende karakter van de uitlatingen echter in het licht van de context van het publieke debat. Verdachte heeft volgens het hof met de pamfletten het maatschappelijk debat op gang willen brengen, nu verdachte van mening is dat een boek als Mein Kampf niet verkocht mag worden. De uitlatingen van verdachte kunnen een bijdrage leveren aan dit maatschappelijke debat. Hoewel verdachte de grens van het toelaatbare heeft opgezocht, zijn de pamfletten niet onnodig grievend. De aard en inhoud van de uitlatingen refereren namelijk aan de inhoud en het gedachtegoed van Mein Kampf en zijn in zoverre te plaatsen in de context van het debat omtrent de verkoop van het boek. Op grond van deze omstandigheden komt het hof tot de slotsom dat de op zichzelf beledigende pamfletten het beledigende karakter verliezen. 

 

IEPT20181025, Hof Amsterdam, Pamfletten Mein Kampf

 

ECLI:NL:GHAMS:2018:2941