Geen verwarringsgevaar tussen FLUDEX en SKUDEX voor verschillende farmaceutische producten

Print this page 05-11-2018
IEPT20181030, Hof Den Haag, Menarini v Biofarma
(Met dank aan Maarten Haak en Bram Duivenvoorde, Hoogenraad & Haak)

Oppositie FLUDEX tegen inschrijving SKUDEX alsnog afgewezen wegens ontbreken verwarringsgevaar: mate van visuele overeenstemming hooguit gemiddeld nu DEX weinig onderscheidend is en de eerste drie letters -  die de meest onderscheidende en dominante bestanddelen vormen - duidelijk verschillen, mate van soortgelijkheid tussen diuretische geneesmiddelen en farmaceutische preparaten voor de bestrijding van pijn beperkter dan Bureau heeft aangenomen, relevante publiek heeft bovendien bovengemiddeld aandachtsniveau bij aankoop farmaceutische producten.

 

MERKENRECHT

 

Verzoek tot vernietiging van de toegewezen oppositie tegen de inschrijving van het depot voor het woordmerk SKUDEX, welke was ingesteld op grond van het oudere woordmerk FLUDEX. Het hof wijst de oppositie alsnog af.

 

Het hof overweegt dat de mate van visuele overeenstemming minder groot is dan het Bureau heeft aangenomen nu onweersproken is aangevoerd dat veel merken voor de betrokken warm eindigen op de letters DEX waardoor meer moet worden gelet op de eerste drie letters van merk en teken, welke duidelijk verschillen. Op grond van dezelfde redenering acht het hof ook de auditieve overeenstemming hooguit gemiddeld.

 

Ook de mate van soortgelijkheid tussen diuretische geneesmiddelen en farmaceutische preparaten voor de bestrijding van pijn is volgens het hof beperkter dan het Bureau heeft aangenomen. Het feit dat de producten allebei farmaceutische producten zijn, leidt naar het oordeel van het hof niet zonder meer tot een sterke mate van soortgelijkheid. Bovendien is onvoldoende onderbouwd dat de producten concurrerend of complementair zijn.

 

Vervolgens wordt overwogen dat niet in geschil is dat het relevante publiek in dit geval bestaat uit zowel professionele partijen, zoals artsen en apothekers, als consumenten. De normaal geïnformeerde, omzichtige en oplettende consument zal volgens het hof een bovengemiddeld aandachtsniveau bij de producten in kwestie, nu deze de gezondheid beïnvloeden. Bovendien kunnen de professionele gebruikers worden geacht een nog hoger aandachtsniveau te hebben. Gelet op het bovenstaande is de mate van overeenstemming tussen merk en teken naar het oordeel van het hof onvoldoende om verwarringsgevaar aan te nemen.

 

IEPT20181030, Hof Den Haag, Menarini v Biofarma

 

(kopie originele arrest)