Merkenrecht restpartij Guy Laroche producten bij zegelactie Carrefour Frankrijk uitgeput

Print this page 11-12-2018
IEPT20181120, Hof Den Haag, 4 Every Ware v Guy Laroche

Merkenrecht op door 4 EW verhandelde producten van Laroche - een restpartij van een zegeltjesactie van Carrefour Frankrijk - uitgeput: Laroche heeft toestemming gegeven voor het gebruik van haar merken en de verhandeling van de merkproducten in de EER door licentiehouder, economische waarde van het merk gerealiseerd, alle producten verkocht aan Carrefour Frankrijk, dat Carrefour Frankrijk niet alle producten heeft weten te verkopen is niet relevant, ook indien de producten niet aan Carrefour Frankrijk zouden zijn verkocht is sprake van uitputting nu Carrefour Frankrijk in ieder geval over alle producten kon beschikken, indien merkrechten ten aanzien van de restvoorraad niet zijn uitgeput door de verkoop aan Carrefour Frankrijk omdat de restvoorraad niet “in de handel” is gebracht, zijn deze uitgeput door verkoop aan Boxter, beroep op Copad-uitzondering inzake afbreuk aan reputatie in strijd met de twee-conclusie-regel maar kan ook overigens niet slagen nu als er al sprake is van schade aan het vermeende luxueuze en prestigieuze karakter van het merk, dit (mede) het gevolg was van verkoop aan Carrefour Frankrijk.

 

MERKENRECHT

 

Guy Laroche is een Frans modehuis. Op 21 februari 2012 hebben Guy Laroche en de Franse vennootschap Textiles Oliviers Mercier SARL (hierna: TOM) een licentieovereenkomst gesloten op grond waarvan TOM het recht had om bepaalde producten onder de merken van Guy Laroche te doen produceren en verkopen in het kader van een exclusieve loyaliteitsactie bij de supermarktketen Carrefour in Frankrijk. TOM heeft vervolgens voor de uitvoering van de actie in Frankrijk een overeenkomst gesloten met Promeco. Na afloop van de actie resteerde een voorraad van 936.814 merkproducten. Guy Laroche en TOM zijn daarna overeengekomen om een soortgelijke actie te organiseren bij Carrefour België. Guy Laroche heeft op 26 oktober 2012 TOM schriftelijk toestemming gegeven om met Promeco te onderhandelen over een sub-licentieovereenkomst ten behoeve van de spaaractie bij Carrefour België. Promeco heeft op 30 juli 2013 de van de actie bij Carrefour België resterende voorraad verkocht aan de Belgische vennootschap Boxter. Boxter heeft in december 2013 ongeveer 300.000 merkproducten, onder de mededeling dat deze producten reeds met toestemming van Guy Laroche in de handel waren gebracht,  verkocht aan 4 Every Ware. 4 Every Ware heeft de merkproducten op haar website aangeboden en advertenties geplaatst op een internet marktplaats. Guy Laroche stelt dat 4 Every Ware hiermee inbreuk maakt op haar merkenrecht.

 

Het hof oordeelt echter dat het merkenrecht op de producten is uitgeput. Het hof overweegt hiertoe dat  Laroche toestemming heeft gegeven voor het gebruik van haar merken en de verhandeling van de merkproducten in de EER. Bovendien is de economische waarde van het merk gerealiseerd en zijn alle producten verkocht aan Carrefour Frankrijk. Dat Carrefour Frankrijk niet alle producten heeft weten te verkopen is niet relevant.  Ook indien de producten niet aan Carrefour Frankrijk zouden zijn verkocht is volgens het hof sprake van uitputting nu Carrefour Frankrijk in ieder geval over alle producten kon beschikken.

 

Indien merkrechten ten aanzien van de restvoorraad niet zijn uitgeput door de verkoop aan Carrefour Frankrijk omdat de restvoorraad niet “in de handel” is gebracht, zijn deze wel uitgeput door verkoop aan Boxter, zo oordeelt het Hof. Het beroep op de Copad-uitzondering inzake afbreuk aan reputatie in strijd met de twee-conclusie-regel maar kan ook overigens niet slagen nu als er al sprake is van schade aan het vermeende luxueuze en prestigieuze karakter van het merk, dit (mede) het gevolg was van verkoop aan Carrefour Frankrijk. De prijzen bij de zegeltjesactie zijn naar het oordeel van het hof geen prijzen die horen bij luxueuze producten met een exclusief karakter en een prestigieuze reputatie. Dat geldt ook voor de presentatie op de websites.

De door 4 Every Ware gevorderde verklaring voor recht dat Laroche onrechtmatig heeft gehandeld door beslag te leggen wordt toegewezen. Ook moet Laroche een rectificatiebrief zenden aan afnemers van 4 EW.

 

IEPT20181120, Hof Den Haag, 4 Every Ware v Guy Laroche

 

ECLI:NL:GHDHA:2018:3223